Technologia leków, alkaloidy chinolinowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia leków, alkaloidy chinolinowe- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Alkaloidy chinolinowe
Chinina i Chinidyna
Chinina: (8S,9R)-6'-metoksycynchonan-9-ol, (αR)-α-(6-metoksy-4-chinolilo)-α- [(2S,4S,5R)- (5-winylochinuklidyn-2-ylo)]-metanol
Chinidyna: (8R,9S)-6'-metoksycynchonan-9-ol, (αS)-α-(6-metoksy-4-chinolilo)-α-[(2R,4S,5R)- (5-winylochinuklidyn-2-ylo)]-metanol. .
Chinina i chinidyna należą do pochodnych chinoliny. Oba te alkaloidy są parą izomerów optycznych oznaczanych (-) i (+). Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest ich konfiguracja na atomie węgla C9 (atom ten łączy ugrupowania chinolinowe i chinuklidynowe w cząsteczce). Powoduje to, że charakteryzują się one odmiennymi właściwościami farmakologicznymi, jednak każdy z nich oprócz charakterystycznych dla siebie działań wykazuje również słabe właściwości farmakologiczne drugiego alkaloidu.
Chinina zaliczana jest do leków przeciwzimniczych. Zimnica jest chorobą wywołaną przez pasożyta z rodziny Plasmodium. Chinina działa poprzez tworzenie kompleksów z DNA zarodźca malarii, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego elementu jego komórki. Przypisuje się jej też działanie trucizny protoplazmatycznej. Oprócz zarodźca malarii chinina działa słabiej na niektóre pierwotniaki i bakterie. Nie wykazuje działania na wewnątrzkomórkowe postacie zarodźca. Inne działania tego alkaloidu (przeciwbólowe, przeciwgorączkowe) są słabe i w zasadzie nie wykorzystane w lecznictwie. Ze względu na smak, w niektórych krajach (USA) dozwolone jest wykorzystanie chininy jako substancji nadającej żywności gorzki smak. W Polsce jest to zabronione. Wskazaniem do jej podania jest malaria. Pomimo że do tej pory chinina jest bardzo cennym lekiem przeciwgorączkowym jest ona często zastępowana innymi syntetycznymi lekami przeciwpierwotniakowymi. Jest to związane z częstymi i poważnymi działaniami niepożądanymi tego alkaloidu. Zaliczyć do nich można takie objawy neurotoksyczne jak zaburzenia słuchu i wzroku (czasem nieodwracalne) i zapalenia wielonerwowe.
Dawkowanie: Dorośli do 2 g na dobę w dawkach dzielonych. Chinidynę zalicza się do leków przeciwarytmicznych grupy IA. Jest to grupa leków wydłużająca czas trwania potencjałów elektrycznych w sercu, a co za tym idzie przedłużających czas, w trakcie którego komórki mięśniowe czy bodźcoprzewodzące nie są zdolne do następnego skurczu czy pobudzenia. Alkaloid ten wykazuje ponadto działanie cholinolityczne prowadzące do zniesienia hamującego wpływu nerwu błędnego na serce. To działanie obserwuje się przy małych dawkach chinidyny, przy większych staje się ono mniej widoczne. Podanie terapeutycznych dawek chinidyny powoduje zmniejszenie przewodnictwa elektrycznego w węźle zatokowym, pęczku Hisa i włóknach Purkinjego. Zmniejsza również kurczliwość samego mięśnia sercowego. Ta sama dawka przyspiesza równocześnie przewodnictwo w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego, co w niektórych przypadkach może wywoływać arytmię komorową. Do innych działań tego alkaloidu zaliczyć można również obniżenie ciśnienia krwi poprzez zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca.

(…)

… może wywoływać arytmię komorową. Do innych działań tego alkaloidu zaliczyć można również obniżenie ciśnienia krwi poprzez zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca. Wskazaniem do stosowania chinidyny są nadkomorowe i podkomorowe zaburzenia rytmu serca np. migotanie przedsionków czy przedwczesne pobudzenie komorowe. Nie wolno jej podawać przy bloku przedsionkowo komorowym czy osłabionej kurczliwości mięśnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz