Technologia budowy maszyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia budowy maszyn - strona 1 Technologia budowy maszyn - strona 2 Technologia budowy maszyn - strona 3

Fragment notatki:

2. Dokładność obróbki
Rozróżniamy następujące rodzaje dokładności:
- dokładność wymiarów - tj. stopień zgodności wymiarów części z wymiarami nominalnymi (Metrologia warsztatowa).
- dokładność kształtu- tj. stopień zgodności rzeczywistego kształtu części z bryłą geometryczną, którą dana część przedstawia; takimi błędami będą np. stożkowatość powierzchni walcowych, nieokrągłość w przekroju poprzecznym, niepłaskość powierzchni płaskich itp.
- dokładność wzajemnego położenia- poszczególnych elementów przedmiotu (np. dokładność wzajemnego położenia powierzchni ,osi itp.)
- dokładność powierzchni- tj. stopień zgodności struktury geometrycznej powierzchni od struktury „idealnej” tj. mikro odchylenia od idealne gładkiej powierzchni i od żądanych przez konstruktora własności warstwy powierzchniowej
Dokumentacja technologiczna.
Skład dokumentacji technologicznej
Wszystkie informacje i zalecenia niezbędne do realizacji procesu tech­nologicznego są ujęte w dokumentach tworzących tzw. dokumentacją technologiczną.
Celem dokumentacji technologicznej jest ułatwienie pracy bezpośred­nich wykonawców i skrócenie okresu wykonywania, równocześnie jednak należy pamiętać o tym, że opracowanie dokumentacji powoduje podniesie­nie kosztów i odsuwa moment rozpoczęcia czynności technologicznych. Zatem dokumentacja powinna zawierać tylko takie opracowania, które rzeczywiście są potrzebne i przyniosą oszczędności większe niż koszt ich wykonania. W związku z tym zakres dokumentacji i szczegółowość opra­cowań powinny zmieniać się zależnie od charakteru wyrobów, kwalifikacji załogi i przede wszystkim skali produkcji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz