techniki uczenia się i zapamiętywania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
techniki uczenia się i zapamiętywania - strona 1 techniki uczenia się i zapamiętywania - strona 2 techniki uczenia się i zapamiętywania - strona 3

Fragment notatki:

Wykład II
Techniki uczenia się zapamiętywania.
Pamięć to zdolność do gromadzenia wiedzy.
Mózg składa się z:
a) Dwóch półkuli (lewa jest dominująca):
 Lewej odpowiedzialna jest za:
 Logikę
 Hierarchię
 Linearność
 Analizę
 Prawa odpowiedzialna jest za:
 Kolory
 Całość
 Marzenia
 Wyobrażenia
b) Neuronów
c) Komórek
Rodzaje pamięci:
a) Pamięć krótko trwała:
 Informacje w niej zawarte są natychmiast zapominane
b) Pamięć długotrwała:
 Informacje zostają zapamiętane na dłużej przez:
 Kojarzenie
 Porządkowanie
 Powtarzanie
Z wiekiem zmniejsza się ilość komórek mózgowych
Na zapamiętywanie mają wpływ następujące czynniki:
a)
b)
c)
d)
e)
Motywacja
Zainteresowania
Stan emocjonalny
Stan koncentracji
Stres
Techniki zapamiętywania:
a) Mnemotechnika haków - świetnie nadaje się do zapamiętania rzeczy w kolejności.
Polega na tworzeniu osobistych historyjek obrazkowych, które zapisuje się na
papierze lub w "głowie". Na początek trzeba wytworzyć skojarzenia cyfr z obrazkami
i je zapamiętać (każda kolejna cyfra ma swój obrazek, który już zawsze musi pozostać
taki sam).
Np. tworzy się skojarzenia z cyframi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (cyfr może być
więcej).
1 - świeczka,
2 – łabędź
3 – połowa jabłka
4 – krzesło
5 – hak
6 – bomba
7 – kosa
8 – bałwan
9 – balon
10 – rycerz z tarczą
Krok następny to wyobrażenie sobie różnych scenek, w których występuje dany
obrazek. Następnie trzeba przypomnieć sobie cyfrę, której przyporządkowany jest
obrazek. W ten sposób zapamiętamy obrazek, a on przypomni historyjkę, w której
występuje rzecz, jaką chcieliśmy zapamiętać.
Początkowo metoda może wydać Ci się czasochłonna, ale pamiętaj, że im weselsze,
bardziej zwariowane i absurdalne historyjki ułożysz, tym lepiej zapamiętasz różne
fakty, a przy okazji możesz się dobrze bawić. Zwolennicy tej techniki twierdzą, że raz
ułożone haki pamięta się przez całe życie.
b) Mnemotechnika łańcuszka - przydatna w nauce układów chronologicznych, postaci
w chronologii. Przypomina metodę "haków". Rzeczy, które chcemy zapamiętać
w kolejności, umieszczamy w wymyślonej historyjce. Wystarczy, że przypomnisz
sobie pierwszy wyraz z historyjki, a przypomni Ci się cała historia ze wszystkim
wyrazami. Długość historyjki i ilość wyrazów jest dowolna.
c) Połączenie haków i łańcuszka- łączenie liczb z przedmiotami czy osobami i tworzenie
historyjek w celu ich zapamiętania (np. łączenie numerów telefonu z nazwiskiem przy
pomocy historyjek).
d) System cyfrowo-literowy - świetny do zapamiętywania sekwencji cyfrowych (np. dat,
numerów telefonów). Aby łatwo było zapamiętywać liczby należy zapamiętać alfabet
kodów. Polega on na tym, że każdej cyfrze od 0 do 9 odpowiada pewna spółgłoska lub
spółgłoski. Numer, który musimy zapamiętać trzeba przekształcić w podane
spółgłoski, dodać samogłoski i powstanie wyraz (najlepiej rzeczownik), który będzie
można sobie wyobrazić lub skojarzyć z jakąś historyjką.
Alfabet kodów:
1 - t,d
2-n
3-m
4-r
5-l
6-j
7 - k,g
8 - f,w
9 - p,b
0 - c,z,s
W kodzie występują tylko spółgłoski. Samogłoski (i typowo polskie spółgłoski, np.: ź,
ś, ć) nie niosą ze sobą żadnej informacji o numerze, będą jednak potrzebne, by
utworzyć wyraz. Aby łatwiej było zapamiętać alfabet, można posłużyć się
skojarzeniami, np. t i d mają pojedynczą pionową kreskę, więc reprezentują cyfrę 1; n
ma dwie pionowe kreski, więc reprezentuje cyfrę 2; m ma trzy pionowe kreski, więc
reprezentuję cyfrę 3; r jest głoską wyrazu "cztery" itd.
e) Słowo - klucz- ta metoda ma przyczynić się do zapamiętania słówek obcojęzycznych.
Polega ona na skojarzeniu słowa obcego ze słowem polskim, aby brzmiało tak samo,
a potem odpowiednie zinterpretowanie za pomocą obrazów łatwych do
zapamiętywania.
Sposoby robienia notatek:
a)
b)
c)
d)
Styl narracyjny
Sieć skojarzeniowa
Hierarchizacja
Wypisywanie w kolejności występowania
Mapy mentalne:
a) Sieć skojarzeń
b) Najważniejszy jest to co jest w centrum czyli temat
c) Mniej ważne rzeczy zapisywane są na coraz cieńszych gałęziach
By lepiej zapamiętać materiał należy w trakcie procesu uczenia się należy robić
przerwy:
a) Po 30min robimy 5min przerwę
b) Po 2godz przerwa powinna trwać od 5min do 15min
c) Po 3godz przerwa powinna trwać od 60min do 90min
Powtórki należy robić po:
a) 15min
b) 1h
c) 3dniach
By się lepiej nauczyć należy wizualizować materiał, który mamy przyswoić.
Metody szybkiego czytania:
a) Czytanie integralne: pozwala na poszerzenie pola widzenia, objęcia wzrokiem dużej
partii tekstu jednocześnie. Pozwala na przewidywanie czytanego tekstu, odczytanie
i zrozumienie go mimo luk w tekście. Takie czytanie hamuje fonetyzacja czyli
powtarzanie czytanych treści w myśli bądź ich artykulacja oraz regresja czytelnicza,
czyli powracanie wzrokiem do przeczytanego tekstu w celu zrozumienia go
b) Czytanie selektywne: nakazuje dokonania wyboru z tekstu tylko istotnych informacji,
a odrzucenie błahych. Wymaga to dużej koncentracji uwagi i odszukanie słowa-klucza
czytanego tekstu.
Sposoby na prawienie płynności i szybkości czytania należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Obejmować wzrokiem jak największą część tekstu
Stosować ćwiczenia poprawiające rytm czytania
Eliminować fonetyzację
Eliminować regresję czytelniczą
Unikanie zatrzymań
Czytać uważnie
Czytać ze zrozumieniem
Podczas czytania należy przybrać pozycję siedzącą, książka powinna znajdować prostopadle
do linii naszego wzroku.
W trakcie czytania należy, robić krótkie przerwy.
Czytać tekst jako spójny logiczny blok


(…)

… kreskę, więc reprezentują cyfrę 1; n
ma dwie pionowe kreski, więc reprezentuje cyfrę 2; m ma trzy pionowe kreski, więc
reprezentuję cyfrę 3; r jest głoską wyrazu "cztery" itd.
e) Słowo - klucz- ta metoda ma przyczynić się do zapamiętania słówek obcojęzycznych.
Polega ona na skojarzeniu słowa obcego ze słowem polskim, aby brzmiało tak samo,
a potem odpowiednie zinterpretowanie za pomocą obrazów łatwych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz