Techniki ograniczania emisji SO2 - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki ograniczania emisji SO2 - wykład - strona 1 Techniki ograniczania emisji SO2 - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Techniki ograniczania emisji SO2  Większość technologii ograniczania emisji SO2 stosuje jako  sorbent związki  wapnia .  Generalną zasadę: najtańszy sorbent, max jego wykorzystanie i bezpieczny  produkt, udało się zrealizować tylko w metodzie  mokrej wapienno-wapniakowej.  W apniakowa metoda  charakteryzuje się tym, że absorpcja w zawiesinie związków  wapnia: wapniak, kreda, dolomit prowadzi do wytworzenia znacznych ilości szlamu o  wysokim stopniu uwodnienia, zawierającego głównie CaSO3 - wymagający szczególnych  składowisk. Użycie  wapna palonego lub hydratyzowanego  w metodzie  wapniakowowapiennej,  jest powszechnie stosowane ze względu na bezpieczniejsze odpady, pomimo  wysokich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.  Wymienione technologie polegają na oczyszczaniu spalin odpylonych i są  usytuowane poza układem spalania paliwa i odprowadzania spalin. Można by je  nazywać fabrykami do oczyszczania spalin, ze specjalnym układem do  bezpiecznego odprowadzania spalin do komina (by-pass) w przypadku awarii w „fabryce”.  Ze względów na koszty nie zadawala ona jednak wszystkich „producentów”  gazów odlotowych.  Proces ograniczania emisji SO2 zaczyna się więc już w strefie spalania, gdzie  wprowadza się przy pomocy sprężonego powietrza odpowiednio zmielony wapniak a  dalej stosuje się drugi stopień oczyszczania, który obejmuje wprowadzenie reaktora,  w którym aktywnie wiąże się SO2.  Opinie ekspertów wskazują, że jest mało prawdopodobne, że po 2000 roku będą  stosowane w ochronie powietrza obecnie oferowane technologie. Wprowadzone zostaną  systemy usuwające jednocześnie wiele zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, lotne  zanieczyszczenia organiczne).  Zintegrowany system ochrony atmosfery jest zespołem instalacji,  wykorzystującej wiązkę elektronów w procesie oczyszczania gazów spalinowych.  Wysokoenergetyczne elektrony powodują wzbudzenie szeregu składników mieszaniny  gazowej, które stają się niezwykle reaktywne. W obecności amoniaku powstają: siarczan  i azotan amonowy. Tlenki azotu są redukowane częściowo do azotu atmosferycznego.  Substancje organiczne są również usuwane w dużej części.  W porównaniu do układu konwencjonalnego metoda ta charakteryzuje się  wieloma zaletami:  - jednoczesne usuwanie SO2 i NOx oraz lotnych zanieczyszczeń organicznych,  - całkowite usunięcie SO3 (metoda wapniakowa usuwa 50% tego zanieczyszczenia,  - brak ścieków (proces suchy),  - mała wrażliwość na zmiany obciążenia kotła i składu spalin,  - wytwarzanie użytecznego produktu ubocznego (nawóz),  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz