tabele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tabele - strona 1 tabele - strona 2 tabele - strona 3

Fragment notatki:

FRANCJA
Data
1791
1795
1810
Kodeks
Pierwszy kodeks karny (w formie 2 ustaw Konstytuanty)
Kodeks o przestępstwach i karach
Kodeks karny Napoleona (Code penal)
Budowa
Składał się z 2 części. Pierwsza traktowała o karach, można ją było uznać za niejako część ogólną. Druga zajmowała się katalogiem przestępstw i kar, można ją uznać za część szczególną. Składała się z dwóch rozdziałów: o przestępstwach przeciwko jednostkom prywatny oraz o przestępstwach przeciwko interesowi publicznemu
Złożony z 646 artykułów
Składał się z rozdziału wstępnego i 4 ksiąg: - O karach kryminalnych i poprawczych - O osobach karnych [Część ogólna] - O zbrodniach i występkach oraz ich karalności - O wykroczeniach i karach policyjnych [Część szczególna]
Przedmiot regulacji
Prawo karne materialne (ale nie całe)
Jego nazwa była myląca, gdyż dotyczył głównie prawa karnego procesowego, a prawo karne materialne zajmowała jedynie 47 artykułów.
-
Zasady
-
-
-
Przestępstwa
-
-
1. zbrodnie (crimens) 2. występki (delits) 3. wykroczenia (contraventions)
Kary
-
-
- kary dręczące (śmierć, dożywotnie lub czasowe roboty publiczne, więzienie, deportacja) [1]* - kary hańbiące (pręgierz, wygnanie, pozbawienie praw obywatelskich, piętnowanie, konfiskata majątku) [1]* kary poprawcze (umieszczenie w domu poprawczym, czasowe pozbawienie praw obywatelskich i cywilnych, grzywna, więzienie); sądziły je trybunały policji poprawczej [2]* - kary policyjne (np. grzywna do 15 franków, areszt do 5 dni); rozpoznawały je sądy policji municypalnej [3]*
Uzupełnienia
- 1791r. - Kodeks policji municypalnej - 1791r. - kodeks karny wiejski
-
-
Obowiązywanie
-
-
Obowiązuje (z licznymi zmianami - ok. 200 poprawek) do dzisiaj.
Inne
-
-
Pierwszy klasyczny kodeks karny czasów nowożytnych
* - nr przestępstwa, do jakiego odnosił się dany rodzaj kary
AUSTRIA
Data
1768
1786
1787
1803
Kodeks
Theresiana (Constitutio criminalis Theresiana)
Leopoldina (Codice Leopoldina)
Kodeks karny Józefa II - Josephina (Allgemeines Gesetz uber Verbrechen und derselben Bestrafung)


(…)

… zasadę: - nullum crimen sine lege - nulla poena sine lege. - równości wobec prawa. - kara została zindywidualizowana - humanitaryzm kar - brak instytucji przedawnienia.
Opierała się na Josephinie. Przywrócono jednak instytucję przedawnienia.
Przestępstwa
- publiczne [bardzo ciężkie, ciężkie, lekkie] - prywatne - mieszane
-
-
Kary
- na życiu - na ciele - na czci - na majątku
-
-
Uzupełnienia…
… - charakter szczegółowy (O poszczególnych zbrodniach, występkach i wykroczeniach i ich karalności).
Przedmiot regulacji
-
-
-
-
-
Zasady
-maksymalna kazuistyka - nullum crimen sine lege Wzorował się generalnie na kodeksie francuskim z 1810r. - równość wobec prawa, - nullum crimen sine lege - nulla poena sine lege
-
- równość wobec prawa - reguła nullum crimen sine lege (twórcą tej reguły był sam A. Feuerbach…
… normy ogólne, nawiązujące do założeń szkoły klasycznej
Przedmiot regulacji
-
-
-
Zasady
Przestarzały
- nullum crimen sine lege - nulla poena sine lege
- równość wobec prawa, - nullum crimen sine lege - nulla poena sine lege - subiektywizacja odpowiedzialności karnej.
Przestępstwa
-
-
a) zbrodnie (śmierć, katorga, zesłanie, długoletnie więzienie) b) występki (więzienie do lat 6, twierdza)
c) wykroczenia…
… o środkach ochrony spokoju państwowego i publicznego
-
Obowiązywanie
-
-
Z kodeksu w życie weszła jedynie część ogólna. W rezultacie w Rosji, w roku 1917, obowiązywały równolegle przepisy KKGP w redakcji z 1885r., ustawa o karach wymierzonych przez sędziów pokoju z 1864r. i część ogólna kodeksu z 1903r.
Inne
-
-
-

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz