Szkody wiązane z poczuciem i urodzeniem dziecka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkody wiązane z poczuciem i urodzeniem dziecka - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

SZKODY ZWIĄZANE Z POCZĘCIEM I URODZENIEM DZIECKA
Odpowiedzialność na podstawie art. 446 (na górze 1) KC
Chodzi o przypadki, gdy zdarzenie wyrządzające szkodę miało miejsce przed urodzeniem dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się żywe, może domagać się naprawienia szkód majątkowych i niemajątkowych od podmiotu odpowiedzialnego. Mogą one być następstwem czynów skierowanych bezpośrednio przeciwko dziecku, ale także przeciwko matce. Jeżeli szkoda jest następstwem śmierci ojca, podstawą dochodzenia roszczeń jest art. 446 § 2 KC
Zdarzenia, których następstwem jest szkoda dziecka, mają najczęściej miejsce w okresie życia płodowego dziecka. Mogą być także skutkiem zdarzeń, które zaistniały zanim doszło do poczęcia. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone niechcianym urodzeniem.
Kontrowersje wywołuje kwestia istnienia praw podmiotowego rodziców do planowania rodziny, czy prawa do aborcji. Jego zawinione naruszenie ma rodzić odpowiedzialność deliktową i możliwość żądania rekompensaty kosztów ciąży, porodu i utraty spodziewanego dochodu, obciążeń alimentacyjnych, związanych z urodzeniem dziecka, a także zadośćuczynienia za krzywdę. W przypadkach bezprawnego i zawinionego uniemożliwienia przerwania ciąży nie powinno się akceptować nieodpowiedzialności odszkodowawczej kosztem interesów majątkowych rodziców i dziecka. Stanowi bezprawne naruszenie dóbr osobistych kobiety zmuszanie jej do urodzenia dziecka w sytuacji, gdy aborcja była dopuszczalna. Rodzice mogą żądać odszkodowania pokrywającego zwiększenie kosztów utrzymania dziecka upośledzonego, ponoszonych przez nich, gdy nieprzeprowadzenie aborcji jest wynikiem niedopełnienia przez lekarza ciążących na nim obowiązków w zakresie udzielenie informacji o zagrożeniach wadą genetyczna. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz