Szczególne cechy prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególne cechy prawa pracy - strona 1 Szczególne cechy prawa pracy - strona 2

Fragment notatki:

Szczególne cechy prawa pracy
a) normy prawa pracy mają w większości charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący (granicznie zastępujący) czyli są semiimperatywne
-zasada uprzywilejowania pracownika
-normy pozwalają na odstępstwa od swojej treści tylko na korzyść pracownika
-umowa o pracę lub inny akt tworzący stosunek pracy może, więc zawierać inne postanowienia, niż te, które wynikają z przepisów PP
-tylko wtedy, gdy są one bardziej korzystne dla pracownika
-nie mogą być, więc mniej korzystna, niż wynika to z przepisów PP
-zasada automatyzmu
-postanowienia, które są mniej korzystne dla pracownika, niż te, które wynikają z przepisów PP są nieważne
-w ich miejsce wprowadza się regulacje KP -cała umowa jest ważna; nieważne są tylko postanowienia mniej korzystne!!
b) występują również normy bezwzględnie obowiązujące
-jakiekolwiek odstępstwa od nich są zabronione
np. zakaz skracania i wydłużania terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy; -są to przepisy pomiędzy pracodawcą lub pracownikiem, a państwem
-przepisy, które nie regulują praw i obowiązków pracodawcy i pracownika względem siebie
c) różnorodność (złożoność) metod regulacji
-metoda cywilnoprawna mówi, że stosunek pracy to zobowiązanie, należy posługiwać się oświadczeniem woli w stosunku pracy, równorzędność stron
-metoda administracyjna ma na myśli akt mianowania jako podstawę nawiązania stosunku pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy
d) występowanie specyficznych źródeł prawa pracy
-mają one postać układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych
-można również mówić o konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
e) udział związków zawodowych i organizacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy
f) dyferencjacja norm prawa pracy
-jest to różnicowanie uprawnień pracowniczych ze względu na pewne kryteria
-polega ona na równoczesnym uregulowaniu tej samej sprawy normami prawnymi o różnej treści
-najważniejsze kryteria to wiek i płeć pracownika, ale także niepełnosprawność, zawód
-np. czas pracy dla pracownika, dla kobiety w ciąży, dla młodocianego
g) uniformizm
-jednakowe traktowanie pracowników
-zakaz ich dyskryminacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz