Systemy BI - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy BI - wykład - strona 1 Systemy BI - wykład - strona 2 Systemy BI - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Business Intelligence prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
Wykład 8
Systemy Business Intelligence
Def BI - przypomnienie
BI - zbiór koncepcji, metod i procesów mających na celu ulepszenie decyzji biznesowych, wykorzystując dane zawarte w zasobach przedsiębiorstwa i doświadczenie i wiedzę uczestników biznesu w celu dokładnego zrozumienia jego dynamiki. BI obejmuje też zbieranie danych, zarządzanie nimi, analizowanie i dystrybuowanie informacji.
Korzystając z narzędzi do eksploracji danych (data mining), BI pozwala na odkrywanie możliwości, identyfikowanie tendencji i intuicyjne wykrywanie zdarzeń istotnych dla biznesu.
BI
Cele tworzenia systemów BI:
Konsolidacja danych sprzedaży, dystrybucji, produktów, finansów, itd..
Dostęp on-line do pre-definiowanych raportów
Możliwość planowania, symulacji i prognozowania,
Natychmiastowy dostęp do danych strategicznych i analiz biznesowych
Przykładowe aplikacje z grupy BI:
Planowanie strategiczne
Analizy CRM, ERP
Controlling i rachunkowość zarządcza,
Zyskowność produktów, usług, itd..,
Analizy procesów wewnętrznych
Wymogi stawiane systemom BI:
Integrowanie danych z wielu różnych źródeł w jeden, podstawowy i spójny magazyn danych. Dostarczanie prawdziwie interakcyjnych możliwości manipulowania danymi Oferowanie wielu sposobów prezentowania danych (grafika, tabele, standardowe i uzyskiwane ad-hoc zestawienia)
Umożliwianie użytkownikowi uzupełniania aplikacji elementami będącymi „ekstraktem” jego własnej inteligencji Prostota i intuicyjność w użyciu Zapewnienie funkcjonalności zabezpieczającej bezpieczeństwo i limitowanie dostępu do danych. Trójwarstwowa struktura zastosowań narzędzi BI
Poziom strategiczny
Poziom operacyjny
Poziom taktyczny
Poziom strategiczny:
Planowanie strategiczne
Zarządzanie efektywnością
Zarządzanie wartością
Zarządzanie i system kosztów zorientowane na działania/procesy Zarządzanie ryzykiem Poziom operacyjny:
Konsolidacja, sprawozdawczość i analizy finansowe Budżetowanie i prognozowanie zorientowane na działania/ procesy Analizy sprzedaży Analizy łańcucha dostaw Analizy siły roboczej Analizy przepływów gotówki Poziom taktyczny:
Repozytoria hurtowni danych (np. magazyn danych operacyjnych, archiwum danych) Narzędzia raportowania i zapytań systemu przetwarzania transakcji

(…)

… danych w celu raportowania i analiz.
Oprogramowanie BI:
Narzędzia do raportowania i zapytań ad hoc
Narzędzia OLAP
Narzędzia eksploracyjne
Hurtownie danych
Systemy informowania kierownictwa
Hierarchia systemów informatycznych wspierających BI - TPS
TPS (Transaction Processing Systems) - systemy transakcyjne
Ich działanie ogranicza się do kompleksowego przetwarzania danych źródłowych (gromadzenie…
… przygotować dane wejściowe i umiejętnie interpretować wyniki
Hierarchia systemów informatycznych wspierających BI - EIS
EIS (Executive Information Systems) - systemy informowania kierownictwa: umożliwiają menedżerom łatwe otrzymywanie wybranych informacji o organizacji
Aplikacje EIS:
zawierają najczęściej predefiniowane zestawy zapytań. W odpowiedzi na pytania program tworzy tabele lub wykresy…
…, zaś w systemach BI praca grupowa często jest wspomagana wbudowanymi funkcjami workflow, poczty elektronicznej i obsługi przez przeglądarkę internetową,
niewystarczająca jest w arkuszach funkcjonalność ochrony i bezpieczeństwa danych, aplikacje BI mają wielopoziomowe systemy zabezpieczeń, a możliwość limitowania i personalizowania dostępu do danych stanowi wystarczający mechanizm ochrony…
… dominującą pozycję w przedsiębiorstwach zajmuje arkusz kalkulacyjny. Jednak coraz częściej większe przedsiębiorstwa decydują się rozwiązania oparte na wielowymiarowych bazach danych. Korzyści z zastępowania arkusza kalkulacyjnego przez BI w obszarze finansów są znaczne: arkusze kalkulacyjne w istotnym stopniu muszą być manualnie zasilane danymi, jakkolwiek automatyzacja jest tutaj możliwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz