Systemy bankowe - operacje rozliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy bankowe - operacje rozliczeniowe - strona 1 Systemy bankowe - operacje rozliczeniowe - strona 2 Systemy bankowe - operacje rozliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:


Zagraniczne operacje rozliczeniowe
1. ROLA BANKÓW W OPERACJACH MIĘDZYNARODOWYCH . Cechą charakterystyczną międzynarodowej wymiany towarowej jest jej duża dynamika oraz pogłębiające się zróżnicowanie struktury, wobec pojawiania się nowych produktów. Towarzyszą jej różnorodne operacje finansowe między wieloma krajami o różnych walutach i zwyczajach, a także różnych zasadach prawnego zabezpieczenia wierzytelności, co wywołuje powstanie ryzyka. Banki pełniąc rolę pośrednika, minimalizują ryzyko ewentualnego niedotrzymania warunków w rozliczeniach międzynarodowych. Ich funkcja nie ogranicza się do pośredniczenia w płatnościach zagranicznych. Banki odgrywają aktywną rolę w kształtowaniu sposobów zapłaty za pomocą odpowiednich instrumentów, do których można zaliczyć kredytowanie transakcji handlu zagranicznego, akceptowanie i dyskontowanie weksli oraz udzielanie gwarancji bankowych. Czynnikiem, który decyduje o tym, że rozliczeń zagranicznych dokonuje się za pośrednictwem banków, są ułatwienia wynikające z owego pośrednictwa.
Takie rozliczenia mogą być sprawnie przeprowadzane tylko przez instytucje wyspecjalizowane w obsłudze płatności zagranicznych, które mają stałe, uregulowane tradycją i przepisami prawnymi stosunki z zagranicznymi kontrahentami. Banki spełniają przy tym rolę fachowego doradcy, informując o standingu zagranicznych kontrahentów. Mogą one świadczyć klientom tego rodzaju usługi, gdyż w długoletnich kontaktach zagranicznych gromadzą potrzebne informacje, a także mogą korzystać z pomocy innych banków.
Na przebieg operacji międzynarodowych i rolę banków w tych operacjach wywiera wpływ stopień kontroli zagranicznych obrotów płatniczych przez państwa. Kontroli państwowej może towarzyszyć reglamentacja dewizowa., wprowadzająca ograniczenia w dysponowaniu walutami obcymi. Rodzaj ograniczeń oraz ich zakres bywa zróżnicowany w poszczególnych krajach, a także mogą one być zmieniane okresowo. Mogą dotyczyć bieżących obrotów towarowych, ale częściej ograniczany jest ruch kapitałów. Obowiązująca w Polsce reglamentacja dewizowa wynika z ustawy Prawo dewizowe, która reguluje zasady obrotu dewizowego. Operacje zagraniczne mogą przeprowadzać tylko tzw. banki dewizowe, które w świetle prawa dewizowego są upoważnione do wykonywania operacji wymagających zezwolenia dewizowego.


(…)

… ich udziale: dolar USA (45%), marka niemiecka (35%), funt angielski (10%), frank francuski (5%), frank szwajcarski (5%). Od października 1991 r. wartość koszyka, wynosząca w punkcie wyjściowym 11 100 zł, jest systematycznie podwyższana, co oznacza obniżanie kursu złotego w stosunku do innych walut. Równocześnie zmiany na rynku międzynarodowym kursu walut przyjętych do koszyka wywołują odpowiednie zmiany kursów wyrażone w złotych, co nadaje mu pewna elastyczność. Uelastycznienie kursu polega nie tylko na dopuszczeniu odchyleń w granicach +- 7%, ale także na uwzględnieniu przez NBP kursów transakcyjnych ustalanych przez banki. Banki przeprowadzają transakcje dewizowe przez cały dzień po ustalonych przez siebie kursach, ale do godz. 14 powinny podać do NBP propozycje kursów dolara USA i marki niemieckiej…
… bezwarunkowego zlecenia płatniczego ciągnionego na określony bank. Zawierają one w treści bezwzględne polecenie zapłaty oraz klauzulę „na zlecenie” z imiennym wskazaniem beneficjenta, co umożliwia przenoszenie płynących z nich praw przez indos. Klienci wpłacają należność za przekazy pieniężne z góry, czyli są one, podobnie jak czeki podróżnicze, sprzedawane przez emitujący je bank. Podobnie mogą one zawierać…
…. Na przykład bank, któremu brakuje w bieżących transakcjach franków szwajcarskich, może kupić w innym banku 10 mln franków za walutę krajową po kursie kasowym (ang. spot rate) z danego dnia, sprzedając mu równocześnie 10 mln franków na termin 30-dniowy po kursie terminowym.Transakcja będzie opłacalna dla obu banków, jeśli pierwszy bank spodziewa się wpływu tej waluty za miesiąc, a drugi — posiadając…
… czeku (trasant) powinien dysponować w banku środkami na pokrycie czeku w okresie jego ważności. Na przykład zagraniczny czek płatny w Polsce powinien być przedstawiony do wykupienia w ciągu 20 dni, jeśli wystawiono go w kraju europejskim lub położonym nad Morzem Śródziemnym, a w okresie 70 dni, gdy wystawiono go w innym kraju pozaeuropejskim. Czek jest dokumentem przenaszalnym przez indos. Zarówno…
… ją nowoczesnymi formami zapłaty, przy wykorzystaniu teletransmisji.
11.ROZLICZENIA BEZDEWIZOWE
Rozliczenia bezdewizowe polegają, najogólniej biorąc, na kompensowaniu należności bez potrzeby zapłaty w dewizach. Najprostszą formą, stosowaną obecnie w obrotach ze wschodnimi sąsiadami, jest kompensata towarowa, czyli barter. Jest to wymiana towaru za towar (własność towaru przechodzi z jednego kontrahenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz