system RPA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system RPA - wykład - strona 1 system RPA - wykład - strona 2 system RPA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

29.04.2010r.
Republika Południowej Afryki
Konstytucja RPA w swoich dziejach konstytucyjnych zawiera np. uwalnianie się z władzy i zależności kolonialnej (statuty westminsterskie - uzależniły to państwo, tak jak wcześniej Kanadę, od parlamentu brytyjskiego)
Lata '61-'94 - poza tym okresem RPA jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Uzyskiwanie w pełni praw politycznych przez ludność tubylczą (w jaki sposób apartheid wpłynął na tworzenie systemu RPA) od początku lat 90tych pełne zniesienie dyskryminacji rasowej. Konstytucja obowiązująca od 1996 roku, silnie akcentuje poszanowanie praw jednostki.
Równoległość losów państwowych RPA i Polski, i w RPA i w Polsce były obrady Okrągłego Stołu, rozmowy te doprowadziły do przyjęcie trybu uchwalenia konstytucji, zbudowanie pozycji Trybunału Konstytucyjnego.
W RPA - szczególny federalizm, państwo miało czasem formę unitarną, czasem federalną. Obecnie istnieje tam federalizm kooperacyjny. Konstytucja duży nacisk jednak na współdziałanie władz centralnych z lokalnymi, prowincjonalnymi - dlatego jest to federalizm kooperacyjny.
Afrykański Kongres Narodowy + Partia Inkatha liczyły, że za sprawą federalizmu lepiej będzie utrzymać państwo w jedności, przynajmniej w niektórych jego prowincjach. Państwo federalne → 9 prowincji → 11 języków oficjalnych (ale muszą wybrać sobie dwa, które są w danej prowincji używane)
nie ma jednej stolicy, bo różne organy centralne umieszczone są w różnych miastach. A główne miasta to stolice prowincji. Np. Rząd Prezydenta z siedzibą w Pretorii, Parlament w Kapsztadzie i Trybunał Konstytucyjny w Johannesburgu. Struktura społeczna : 80% - ludność czarna
9% - ludność biała
9% - ludność kolorowa, mieszana
2% - ludność hinduska
wysoki poziom bogactw naturalnych, w porównaniu z innymi państwami afrykańskimi
duża ilość osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
wcześnie - sto tysięcy lat temu pierwsze ślady obecności człowieka w tamtym miejscu odnotowano. W podziałach politycznych i administracyjnych widać powiązania z koloniami.
Połowa XVII wieku → przybywają kolonizatorzy holenderscy, zakładają tam swoje siedliska przy Przylądku Dobrej Nadziei. Zawłaszczyli te terytoria dla władcy holenderskiego. Rozprzestrzenili wśród ludności kolonizatorskiej odmiany języka holenderskiego `africans'. Końcówka XVIII wieku, → przybywają kolonizatorzy brytyjscy, którzy w 1795 rok zaczynają wypierać Holendrów. 1814r. - Pokój Paryski, na mocy którego Brytyjczycy otrzymują południowe tereny Afryki. Te społeczności poza językiem dzieli wyznanie

(…)

… między sobą porozumienie o zawiązaniu nowego państwa „Dominium Związku Południowej Afryki” lub „Unii Afrykańskiej” i taki stan rzeczy trwa aż do lat '60 XX wieku. Pojawiają się potem zasady ustrojowe, które uznają państwo za unitarne, a kolonie stają się prowincjami. - Podobieństwo do rozwiązań kanadyjskich - Mamy tutaj Gubernatora Generalnego (mianuje rząd) + dwuizbowy parlament (Senat nie był powieleniem Izby Lordów
… i obowiązków dotyczących Dominium. Dominium musi wyrazić zgodę na ustawy z Wielskiej Brytanii!!
1909r. - Ustawa o południowej Afryce -> przewiduje powołanie Sądu Najwyższego RPA, jako najwyższa instancja władzy sądowniczej, Komitet Prawny Izby Lordów byłby tą wyższą instancją, ale w zakresie krajowym to SN jest najwyżej. Lata `50te SN chce orzec o niezgodności jednej ustaw z konstytucją. Chodzi o ustawę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz