System Planowania Produkcji - PSI LS-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System Planowania Produkcji - PSI LS-opracowanie - strona 1 System Planowania Produkcji - PSI LS-opracowanie - strona 2 System Planowania Produkcji - PSI LS-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

System Planowania Produkcji - PSI LS (system SFC)
System Planowania Produkcji - PSI LS (niem. LeitStand) jest narzędziem do szczegółowego planowania, sterowania zleceniami oraz nadzoru nad wykonaniem produkcji jak i harmonogramem produkcji. System Planowania Produkcji możemy nazwać Centrum Dyspozytorskim, przy pomocy którego kierownik/mistrz sprawuje nadzór nad procesem produkcji, zarządza zasobami ludzkimi (zmianami), bądź dokonuje planowania potrzeb materiałowych. System PSI LS może działać jako niezależny system, bądź jako wzbogacenie standardowych systemów planowania produkcji (PPS). W tym przypadku jako dane wejściowe wykorzystuje się zgrubne dane pochodzące z systemu PPC, które następnie zostają poddane szczegółowej analizie.
Ponad 20 reguł operacyjnych Systemu Planowania Produkcji - PSI LS przenosi kierownika/mistrza do sytuacji krótkookresowego planowania procesów produkcyjnych na każdym, pojedynczym stanowisku roboczym (z dokładnością co do minuty), z uwzględnieniem aktualnej zdolności produkcyjnej oraz planu i harmonogramu produkcji. Pozostałe funkcje planowania, takie jak Łączenie, Dzielenie czy Nakładanie operacji mogą dodatkowo zoptymalizować czas przezbrojenia i zredukować niezbędny czas przebiegu procesu technologicznego. Zarządzanie zleceniami, które można zintegrować z PSI LS, przejmuje zadanie aktualizacji podstawowych danych (zleceń) oraz harmonogramowanie ich wykonania. Istnieje możliwość rozszerzenia istniejących struktur zleceń o kolejne dane. W tym celu wykorzystuje się wbudowane funkcje biblioteczne. System Planowania Produkcji- PSI LS można zintegrować z innymi systemami PPS, MRP czy ERP poprzez standardowy, otwarty interfejs.
Zadania dnia / Automatyczny nadzór zdarzeń PSI LS w aktualnej wersji zostało poszerzone o możliwości definicji automatycznego nadzoru zdarzeń, tak zwanych zadań dnia. Użytkownik ma możliwość definiowania zdarzeń, jak np. zapasu zleceń, opóźnień w harmonogramie, a także wąskich gardeł zdolności produkcyjnej.
Rozszerzenie funkcji planowania W systemie PSI LS rozbudowano funkcje planowania procesu produkcyjnego oraz harmonogramowania. W ten sposób klienci mogą samodzielnie decydować o właściwej dla nich konfiguracji. Poniżej podano wyciąg z listy nowych funkcji: Dowolna konfiguracja matrycy przezbrojenia Zmiana planu na przejściowe lub obce stanowisko pracy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz