Przebieg zlecenia produkcyjnego w stanowisku dyspozytorskim-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg zlecenia produkcyjnego w stanowisku dyspozytorskim-opracowanie - strona 1 Przebieg zlecenia produkcyjnego w stanowisku dyspozytorskim-opracowanie - strona 2 Przebieg zlecenia produkcyjnego w stanowisku dyspozytorskim-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przebieg zlecenia produkcyjnego w stanowisku dyspozytorskim.
Przekazane przez system PPC(MRP) zlecenia poddane zastają w stanowisku dyspozytorskim planowaniu kolejności operacji. W ramach planowania detalicznego terminu i wydajności sprawdzona zostaje możliwość wykonania zlecenia pod względem podanych przez system PPC terminów. Dla uzyskanych terminów dla poszczególnych operacji następuje sprawdzenie dyspozycyjności potrzebnych do obróbki zasobów jak również względnie rezerwacja tych zasobów. Dla obszaru stanowiska dyspozytorskiego zostaje przeprowadzona optymalizacja kolejności operacji i rozdział operacji na poszczególne stanowiska robocze. Za pomocą przydziału zapisana zostaje w poszczególnych stanowiskach roboczych ustalona kolejność wykonywania operacji, oraz zostaje postawione wymaganie przygotowania potrzebnych zasobów. Do czasu uwolnienia obróbki następuje nadzorowanie przygotowania a po meldunku zwrotnym, tzw. potwierdzeniu przygotowania, zostaje przeprowadzone rozpoczęcie obróbki względnie drukowanie dokumentacji roboczej. Przy rozpoczynaniu obróbki w ramach kontroli procesu na podstawie danych z BDE (danych o postępie realizacji) mogą być rozpoczęte czynności np. dalsze odtranspotrowanie materiału lub części oraz wymaganie kontroli jakości. Po zakończeniu procesu obróbki wszystkie meldunki o gotowości, jeżeli są potrzebne, zostają przekazane do systemu PPC jak również do innych sąsiednich systemów .
Przebieg zlecenia na stanowisku SFC
Wymagania dla systemów operacyjnego sterowania wytwarzaniem.
Wymagania stawiane oprogramowaniu SFC daje się przedstawić jako 4 główne punkty:
zakres funkcjonalny (funkcyjny)
jakość oprogramowania i możliwość ponownego wykorzystania oprogramowania
czas (dla rozwoju oprogramowania i na dopasowanie)
cena
Wymagania jeśli chodzi o zakres funkcyjny systemu SFC wynikają z potrzeby odpowiedzialnych za wytwarzanie osób w przedsiębiorstwie. Produkcja, a szczególnie biuro, posiada z reguły powiązanie z działem technologii, działem programowania NC, działem sterowania i planowania produkcją (PPC). W tym środowisku musi system SFC spełniać minimalne wymagania:
obszerne wsparcie planujących i sterujących czynności w produkcji zdolność integracji z zakładowym przepływem informacji, szczególnie możliwość połączenia z już istniejącymi systemami elektronicznego przetwarzania danych, jak systemy PPC i systemy programowania NC.
Funkcje systemu operacyjnego sterowania wytwarzaniem są określone przez zadania w obszarze produkcyjnym (funkcje te wynikają z zapotrzebowań konkretnych zakładów).


(…)

… gospodarka materiałowa i czasowa. Wprowadzanie systemu OSW składa się z następujących faz:
analiza stanu istniejącego; celem tej analizy jest to, że poprzez dokumentację najważniejszych zadań podczas przebiegu zlecenia, poprzez stwierdzenie związków informacyjnych i struktur danych jak również obecnie używanych systemów przetwarzania danych otrzymamy podstawy dla koncepcji przyszłego systemu SFC. ocena…
… wytwórczych
większa przejrzystość w wytwarzaniu
zredukowany nakład na sterowanie wytwarzaniem
bezpapierowe wytwarzanie.
T cele do których się dąży, faktycznie są osiągane w zdumiewająco krótkim czasie. Świadczą o tym następujące przykłady, które wynikają z przemysłowej praktyki firmy ABB.
W jednym zakładzie u jednego poddostawcy części do samochodów ciężarowych, po 1 roku po wprowadzeniu systemu zostały zmniejszone stany i zapasy części o około 50 %. W zakładzie budowy maszyn, który produkuje w pojedynczych i małych seriach, kosztowne części zapasowe w trybie just-in-time, udział spóźnionych zleceń zmniejszył się o 75 %.
W przemyśle elektronicznym w 1 roku po wprowadzeniu dało się zauważyć wzrost udziału zleceń, dla których dotrzymano terminy o 400 %.
Sukcesy te można osiągnąć…
…, pojazdy szynowe, system zmiany palet), Wykonywanie zleceń transportu (wprowadzanie interaktywne względnie żądane przez funkcję “Realizacja zleceń”) (rys. 13).
Maska użytkownika dla funkcji zarządzania zleceniami transportu
Zarządzanie danymi NC:
Wprowadzanie, zmiana, kasowanie oraz wizualizacja programów NC, danych narzędzi, przyrządów oraz danych do palet jak również zarządzanie wersjami danych…
… w hierarchicznej strukturze przedsiębiorstwa
Występują różne rodzaje produkcji, w których funkcje SFC znajdują zastosowanie. Wymienić tu można produkcję jednostkową, produkcję małoseryjną oraz produkcję seryjną. Przykładowe urządzenia wytwórcze
Przykładowo rozważone zostaną urządzenia wytwórcze, które stosowane są w:
produkcji małoseryjnej na warsztacie
produkcji seryjnej na elastycznych liniach produkcyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz