System organizacji wyspecjalizowanych ONZ - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System organizacji wyspecjalizowanych ONZ - wykład - strona 1 System organizacji wyspecjalizowanych ONZ - wykład - strona 2

Fragment notatki:

System organizacji wyspecjalizowanych ONZ Organizacje wyspecjalizowane ONZ- organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ wraz z jej organizacjami wyspecjalizowanymi nazywa się "rodziną ONZ". Organizacje wyspecjalizowane muszą spełnić następujące warunki: -być organizacjami międzyrządowymi, -mieć charakter powszechny, tj. otwarty dla wszystkich państw świata, -posiadać szerokie kompetencje choćby w jednej z dziedzin o której mowa w art. 57 Karty Narodów Zjednoczonych("odpowiedzialności międzynarodowej w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i pokrewnych") -musi być związana z ONZ umową międzynarodową. Organizacje wyspecjalizowane są autonomicznymi organizacjami, stanowią odrębne podmioty prawa międzynarodowego, mają swoich członków, odrębne organy i własne budżety, a z ONZ są połączone specjalnymi porozumieniami zawieranymi z Radą Gospodarczo-Społeczną ONZ a zatwierdzanymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Organizacje wyspecjalizowane przedkładają sprawozdania ze swej działalności tym dwóm organom ONZ. Do organizacji wyspecjalizowanych należą:
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) - działa dla poprawy warunków pracy i perspektyw zatrudnienia na świecie. W tym celu formułuje programy i ustala standardy pracy. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - ma na celu poprawę wydajności produkcji rolniczej i bezpieczeństwa żywności, a także podwyższenie standardów życia ludności wiejskiej na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) - na całym świecie promuje powszechną edukację, rozwój kultury, ochronę światowego dziedzictwa kultury i przyrody, międzynarodową współpracę naukową, wolność prasy oraz przekazu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - koordynuje programy dążące do rozwiązania problemów dotyczących zdrowia i do osiągnięcia przez ludzi na całym świecie optymalnego jego poziomu. WHO prowadzi akcje powszechnego szczepienia, dostarcza najważniejsze leki i przyczynia się do krzewienia edukacji zdrowotnej. Grupa Banku Światowego - zapewnia pożyczki oraz doradztwo techniczne dla krajów rozwijających się, w celu zmniejszenia ubóstwa i umożliwienia stałego wzrostu ekonomicznego.

(…)

… Meteorologiczna (WMO) - promuje badania naukowe nad atmosferą Ziemi i nad zmianami klimatu, a także umożliwia globalną wymianę danych ekonomicznych. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) - działa dla globalnej ochrony własności intelektualnej oraz umożliwia współpracę w dziedzinie praw autorskich, znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD…
… forum konsultacyjne, doradcze i wspomagające w kwestiach finansowych. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - ustanawia standardy międzynarodowe niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności transportu lotniczego. Koordynuje także współpracę międzynarodową we wszystkich dziedzinach lotnictwa cywilnego. Powszechny Związek Pocztowy (UPU) - ustala międzynarodowe przepisy regulujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz