System informacji marketingowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacji marketingowej - wykład - strona 1 System informacji marketingowej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

    SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ I BADANIA MARKETINGOWE       Trendy:   - rozwój marketingu od lokalnego przez narodowy do globalnego   - przejście od zaspokajania potrzeb do spełniania pragnień kupujących   - przejście od cenowej do pozacenowej konkurencji     System informacji marketingowej (SIM)  - personel, sprzęt i procedury, dzięki którym zbiera  się, porządkuje, analizuje i ocenia, a następnie przekazuje potrzebne, aktualne i dokładne  informacje osobom podejmującym decyzje marketingowe.     Podsystemy SIM:   1 . System wewnętrznych sprawozdań  (wewnętrzne zasoby archiwalne przedsiębiorstwa). Dane  dotyczące zamówień, sprzedaży, cen, należności, płatności. Wiele firm rozwinęło nowoczesne,  bazujące na komputerach systemy wewnętrznych raportów w celu szybszej i wyczerpującej  informacji   2.  System obserwacji otoczenia  (wywiadu marketingowego)   Zbiera bieżące informacje o sytuacji w zewnętrznym środowisku marketingowym. Źródłem tych  informacji są:   - Książki, gazety, specjalistyczne magazyny; rozmowy z klientami, dostawcami, dystrybutorami  itp.; rozmowa z menedżerami innych działów i pracownikami przedsiębiorstwa.   - Zbieranie informacji u konkurencji: poprzez zakup ich produktów, uczestniczenie w imprezach  typu „otwarte drzwi” i pokazy handlowe, czytanie publikowanych raportów, uczestniczenie w  spotkaniach udziałowców, rozmowy z byłymi i obecnymi pracownikami, dealerami, dostawcami,  dystrybutorami, zbieranie ich reklam i szukanie wiadomości w Internecie.   - Panele doradcze klientów.   - Kupowanie informacji od zewnętrznych firm, prowadzących bazy danych.     3.  System informacji rządowej    Sposób oceny bieżącej oraz przyszłej polityki państwa w obszarach, które są istotne dla  działalności danego przedsiębiorstwa, np.: zmiany zachodzące w polityce finansowej państwa, w  przepisach prawnych, podatkowych czy celnych, zmiany w strukturze demograficznej ludności,  typu: wzrost udziału kobiet pracujących, niż demograficzny, stopa bezrobocia, poziom dochodów  itp.   4.  System badań marketingowych    - zbieranie informacji związanych z konkretnym marketingowym problemem, przed  którym stoi firma.  Cel badań rynku  - ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji dotyczących działalności,  ustrzeżenie się przed błędami, którymi obarczone są decyzje bazujące wyłącznie na intuicji.  Badania rynku nie są całkowicie rozstrzygające, ale dają większą szansę podjęcia odpowiednich  decyzji. Opłaty za badania rynkowe należy traktować nie jak wydatek a inwestycję!   Przedsiębiorstwo może przeprowadzić badania własnymi siłami lub zlecić to odpowiedniej firmie. 

(…)

… heurystyczne - twórczego myślenia (burza mózgów, metoda delficka, metoda ocen
ekspertów)
Nowe metody badań marketingowych
1. Neuromarketing (neuroobrazowanie)
Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI – functional Magnetic Resonance Imaging)
2. Obserwacja mimiki twarzy
Tradycyjne badania mierzą to, co ludzie mówią i odkrywają reakcje racjonalne,
świadome, werbalne. Neuromarketing i obserwacja mimiki twarzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz