System bankowy i banki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bankowy i  banki - strona 1 System bankowy i  banki - strona 2 System bankowy i  banki - strona 3

Fragment notatki:


BANKI I SYSTEM BANKOWY BANK - przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywania środków potrzebnych do sfinansowania kredytów.
Do usług bankowych zaliczono :
Przyjmowanie od społeczeństwa depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi
Udzielanie pożyczek i kredytów
Usługi leasingu finansowego
Usługi w zakresie doręczania pieniędzy
Emisja i zarządzanie środkami płatniczymi
Gwarancje i zobowiązania pozabankowe
Postępowanie z rachunkami własnymi i rachunkami klientów w zakresie :
instrumentów rynku pieniężnego
waluty obcej
sprzedaży terminowej środków pieniężnych i opcji
instrumentów wymiany i kształtowania stopy procentowej
zbywalnych papierów wartościowych
Udział w emisji papierów wartościowych i usługi z tym związane
Doradztwo w zakresie struktury kapitałów, strategii przemysłowej i związanych z tym problemów oraz doradztwo i usługi dotyczące fuzji i sprzedaży przedsiębiorstw
Usługo maklerów walutowych
Zarządzanie i doradztwo personalne
Przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi
Usługi w zakresie kredytów
Usługi sejfowe
ROLA BANKU UDZIAŁ W KREACJI PIENIĄDZA Banki komercyjne mogą w ograniczonym stopniu tworzyć pieniądz bankowy ponad pozostawione mu sumy wkładów za pomocą kreacji dodatkowych kredytów.
Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także przez zwiększenie zakupu walut obcych. Obie te operacje powodują wzrost środków płatniczych w danym banku lub w innym banku, na którego konto zostały przekazane środki otrzymane w formie kredytu.
Środki utrzymane przez banki na rachunkach w baku centralnym, a także gotówka przechowywana w ich skarbcach, stanowią płynne rezerwy banków komercyjnych, zwane także pieniądzem rezerwowym b.c.,czy bazą monetarną obiegu pieniężnego. Ograniczenie kreacji pieniądza przez banki komercyjne wynika z konieczności utrzymywania płynności, co jest uwarunkowane przez wielkość posiadanych środków banku centralnego. Możliwość kreacji pieniądza bankowego przez b.k. są więc ograniczone przez wielkość posiadanego pieniądza rezerwowego b.c.
Wielkość pieniądza rezerwowego posiadanego przez bank komercyjny może być znacznie mniejsza od wielkości posiadanych wkładów. Wzajemne relacje między posiadanym pieniądzem rezerwowym a nagromadzonymi wkładami jest określona jako tzw. mnożnik pieniądza wkładowego lub multiplikator. UDZIAŁ W SPOŁECZNYM PODZIALE PRACY

(…)

… pieniężny i kapitałowy. Zajmują się wszelkimi usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową, głownie jednak są to usługi związane z operacjami papierami wartościowymi.
BANKI UNIWERSALNE - dokonują wszelkich czynności bankowych. Nie ma żadnych ograniczeń w ich działalności o charakterze bankowym. To instytucje , które łączą transakcje depozytowe i kredytowe…
… powiązanie oszczędnościowej działalności tych instytucji z potrzebami drobnych wytwórców i gospodarstw domowych, oraz samorządów. Równocześnie muszą to być jednostki rentowne,
Kasy oszcz. są samodzielnymi bankami uniwersalnymi, tj. mogącymi dokonywać wszystkich operacji przewidzianych prawem bankowym /z jednej str. gromadzą oszczędności i udziela kredytów drobnym przedsiębiorstwom i gosp.dom., a z drugiej…
… ich satysfakcjonujących; teoria zakłada, że między aktywnymi i pasywnymi uczestnikami rynku występuje asymetria informacji. Oznacza to że nie ilość, a jakość banków decyduje o tym, czy istnieją warunki dla konkurencji.
NADZÓR BANKOWY - przedmiotem zainteresowania jest zapewnienie bezpieczeństwa wkładów gromadzonych przez banki. Nadzór sprawowany jest bądź przez bank centralny, bądź też przez Ministerstwo Finansów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz