Syndrom historyczny - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Syndrom historyczny - opracowanie - strona 1 Syndrom historyczny - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SYNDROM HISTORYCZNY 1.przynależność do słowiańszczyzny 2.słabość polskiego mieszczeństwa 3.Brak absolutyzmu państwowego 4.Dominacja gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 5.Dyhotomiczna struktura państwa 6.Konstruktywna ideologia katolicka 7.Historia przedstwiona jako akcje spiskowo-niepodległościowe 8.Specyficzna rola inteligencji polskiej 9.Brak rewolucji burżuazyjnej 10.Przeżyliśmy ustrój totalitarny Prof. Antonii Kępiński Szlachcicowi odpowiada typ histeryczny a chłopowi psychasteniczny . HISTERYK - postępuje burzliwie , myli pragnienia z rzeczywistością , nie ma włsnej hierarchi wartości , egocentryczny , raczej niezdolny do wielkiej miłości , unika wysiłku , ciągle szuka akceptacji w otoczeniu , ma fałszywy obraz świata i siebie , nieodpowiedzialny , bardzej interesuje go zdobywanie niż prawdziwa miłość . PSYCHASTENIK - duża pracowitość , obowiązkowość , niecheć przed wyróżnianiem się , duże poczucie odpowiedzialności , słabe przywiązanie do życia (nie umie korzystac z życia , nie umie się nim cieszyć , bark kultury hedonistycznej) , nie wierzy w siebie .
SYNDROM PSYCHOLOGICZNY 1.labilność 2.Przywiązanie do równości i wolności 3.Skłonność do sejmikowania . 4.Prymat walki i zabawy nad praca 5.Wielkopańska duma i zawiść 6.kompleks niespełnionych możliwości 7.światopogląd tolerancji i nadziei SYNDROM NOWOCZESOŚCI 1.otwartość na nowe doświadczenia wraz z gotowościa świadomej akceptacji zmian społecznych 2.Dążenie do posiadania rozległych opinii 3.Poszerzanie wiedzy o faktach i opieranie na ni ch swojego zachowania . 4.Wysokie aspiracje oświatowe i zawodowe . 5.Perspektywny stosunek do czasu (kultura czasu 6.Zoreintowanie na długofalowe planowanie 7.Wiara w skuteczność oddziaływania na otaczającą rzeczywistość 8.Zaufanie wobec świata i przekonanie o jego policzalności 9.Rozumienie przemian cywilizacyjnych ekonomiczno-produkcyjnych wraz z wysoką kompetencją techniczną 9.Świadomość godności innych i szacunek dla ludzkiej godności Robert Cialdini - „Wywieranie wpływu na ludzi” 1.Reguła sympati 2.Reguła autorytetu 3.Reguła wzajemności 4.Reguła zaangażowania i konsekwencji 5.Reguła dowodu społecznego 6.Reguła niedostępności .
TAKTYKI AUTOPREZENTACYJNE 1.Opisywanie siebie 2.Wyrażanie podstaw 3.Publiczne atrybucje 4.Pamięć i zapomnienie 5 .Zachowania niewerbalne 6.Kontakty społeczne 7.Konformizm i uleganie 8.Otoczenie FUNKCJE AUTOPREZENTACJI 1.służy jako narzedzie do odziaływania w relacjach międzyludzkich .


(…)

….emocje wyrażone przez nadawce 8.różnice językowe 9.niezgodność przekazów werbalnych i niewerbalnych 10.percepcja Na percepcję wpływają : - selektywność - stereotypy - nieodróżnianie faktow od wniosków (złudna percepcja) - Niepostrzeganie (klapki na oczach) Percepcja - proces selekcjonowania , wartościowania , organizaowania i interpretowania przez zmysły.
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA (MOWA CIAŁA)
Spełnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz