Symbol i nowa nazwa a ideologia firmy- artykuły

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Symbol i nowa nazwa a ideologia firmy- artykuły - strona 1 Symbol i nowa nazwa a ideologia firmy- artykuły - strona 2

Fragment notatki:

Symbol i nowa nazwa a ideologia firmy
[artykuły]
Globalizacja gospodarki, postęp technologiczny i
otwieranie się rynków powodują, że coraz więcej
firm, jako podstawę budowania swoich strategii
gospodarczych wyznacza sobie markę.
Powstała w ten sposób grupa firm zorientowanych na
swoją markę. Marka firmy i oferowanych produktów są
ze sobą jednoznaczne. Dzieję się tak, dlatego że marki
są wartościami uniwersalnymi, bez ograniczeń
terytorialnych czy prawnych oraz doskonale
odpowiadają wymogom i regułom wolnego rynku.
Dostępność towaru czy usługi nie decyduje o wyborze.
Konieczna jest akceptacja przez klienta, który jest coraz
Foto CODES
bardziej indywidualny i wymagający. Marka daje możliwość efektywnej walki konkurencyjnej na
rynku. Poza wartościami komunikacyjnymi i estetycznymi łączą w sobie wiele aspektów
współczesnego, aktywnego marketingu. Nadawanie firmie znaczenia marki leży zawsze w gestii
działań decydujących o strategii firmy. Wizja marki powinna opierać się na formach innowacyjnych i
wyróżniających się na rynku i od konkurencji. Pod pojęciem wizji należy rozumieć cały zestaw
zależności wyobrażonej marki i jej szczególne umiejscowienie na rynku. Cecha ta ma podstawowe
znaczenie dla powodzenia działań promocyjnych. Inność można prezentować na wiele sposobów,
jednak wszelkie działania muszą być spójne z misją firmy i strategią, formami i sposobami
działania. Misja firmy ma to co najmniej podwójne znaczenie: z jednej strony jest wskazówką
postępowania: jasno określonym dla wszystkich sposobem i celem, do którego firma pragnie
zmierzać; a z drugiej swego rodzaju wytyczną niezbędną do kreowania wizerunku
odzwierciedlającego filozofię firmy. Jak niebawem zobaczymy, kreowanie wizerunku zaczyna się już
na poziomie symboliki firmowej, dlatego śmiało można uznać, że wszelkie niespójności wynikłe ze
złego projektowania wizerunku mają swe źródło w braku misji lub po prostu w niedostatecznie
jasnym jej sformułowaniu. Misja firmy jest bowiem bezwzględnie sprzęgnięta z jej wizerunkiem.
Działania orientujące firmy na marki należy traktować jako wykorzystanie wszelkich okazji i szans w
danych czasie i miejscu. Firmy zorientowane na markę i ich produkty wyróżniają się od innych
porównywalnych lub o podobnym charakterze. Marki, aby były uznawane i akceptowane wymuszają
na wszystkich polach posługiwanie się jednorodnymi i jasnymi komunikatami. W każdym miejscu
musimy postrzegać firmę lub jej produkty jednakowo. Marketingowe powody zmiany zorientowania
firmy na markę pojawiają się w sytuacji nowych inicjatyw firmy, wprowadzaniu nowych produktów
lub poszerzaniu zakresu działania. Wejście na nowe obszary i rynki oraz ogólno rynkowe zmiany
tendencji, a czasami mody wymuszają działania porządkujące. Klienci chętniej sięgają po to co
uznane i "markowe" z gwarancją wyższej jakości. Porządkowanie obrazu wszystkich elementów
wpływających na budowanie wizerunku marki producenta lub dostawcy. Indywidualizacja rozwiązań
budujących wizerunek marki jest gwarantem

(…)

… się internatowe supermarkety,
wysyłkowe księgarnie oferujące niespotykane dotychczas ilości tytułów. Sposób sprzedaży jest
zupełnie inny od dotychczasowego - klient nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą lub
produktem. Można określić taki kontakt klienta z dostawcą lub producentem jako nową formę
sprzedaży i konsumpcji Wymogi technologiczne przekazu internetowego stawiają inne wymagania
przed firmami. Koncerny światowe posiadają informacje o sobie i swoich produktach na setkach, a
czasami na tysiącach stron internetowych. Swobodny dostęp do nich mają miliony ludzi. Internet
stał się znaczącym elementem tożsamości, a w konsekwencji budowania wizerunku firm.
Kompleksowy system tożsamości a przede wszystkim system identyfikacji wizualnej stanowi
swoisty kod optyczny i estetyczny, sprzyjający przekazywanie…
… być oczywiście klarowne i wysokiej jakości. O ile potężne
koncerny mogą sobie pozwolić na pewien konformizm i przekazywanie informacji w pewien sposób
zakodowanych w drogich kampaniach reklamowych, o tyle małe firmy powinny w swej strategii
komunikacyjnej położyć akcent na maksymalną wyrazistość przekazu. Logicznie rzecz biorąc im
mniejsza firma, im mniej jest znana, im mniejszy jest jej budżet na promocję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz