Sylabus z etyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus z etyki - strona 1

Fragment notatki:

Cele przedmiotu:
Wyposażenia studentów w wiedzę służącą rozbudzeniu ich wrażliwości moralnej oraz niezbędną do trafnego identyfikowania i rozwiązywania dylematów moralnych z jakimi przyjdzie im się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej.
Treści merytoryczne:
Wartości jako istotny element ludzkiego świata. Obecność i rola wartości w życiu indywidualnym, społecznym i w kulturze. Kryzys aksjologiczny; kryzys moralny jako szczególna jego postać. 2. Podstawowe pojęcia i problemy aksjologii. Czym są wartości, w jaki sposób istnieją, jak je poznajemy. Typologia wartości oraz ich hierarchizacja w teorii i praktyce życiowej. 3. Istota, pochodzenie i funkcja moralności. Moralność a obyczajowość. Wpływ religii na praktykę moralną. Moralność a prawo; formalistyczny i materialny typ filozofii prawa. 4. Etyka opisowa i normatywna. Specyfika etyki normatywnej jako nauki. Problem uzasadnialności norm i ocen moralnych. Prawda w etyce. 5. Etyka wobec newralgicznych problemów moralnych współczesności. 6. Etyka w poszukiwaniu postaw słusznego moralnie postępowania. Prezentacja problemów zawartych w historii myśli etycznej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki Arystotelesa, Kanta i utylitaryzmu. 7. Kodeks etyczny jako narzędzie edukacji moralnej. Rola kodeksów etycznych we współczesnym świecie. Zalety i niedostatki myślenia kodeksowego w etyce. 8. Moralne dylematy gospodarowania. Przestrzeganie standardów moralnych a efektywność ekonomiczna firmy. Efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna w gospodarce rynkowej. 9. Podstawowe wartości w życiu publicznym. Etyka życia publicznego a etyka obywatelska. Czynniki wpływające na poziom etyczny instytucji publicznych. 10. Polityka jako specyficzny obszar życia publicznego. Problemy związane z obecnością wartości moralnych w polityce. Polityczny makiawelizm. Karta Standardów Politycznych LiD-u analiza krytyczna. 11. Korupcja jako jeden z najpoważniejszych problemów nowego stulecia; prawny i moralny aspekt działań korupcyjnych. Ekonomiczne i społeczne koszty korupcji. 12. Etyka urzędnicza jako etyka zawodowa. Podstawowe przyczyny naruszania standardów moralnych przez urzędników administracji (analiza badań) oraz metody zapobiegania ich pojawiania się. 13. Podstawowe zasady etyki urzędniczej. Etyczność i legalność działań urzędniczych. Moralny aspekt podejmowania decyzji administracyjnych. 14. Rola zawodowa urzędnika administracji; jej społeczne oraz instytucjonalne uwarunkowania. Podsumowanie zajęć.
Metody oceny:
brak
Egzamin:
Spis zalecanych lektur:
Falkowska E., Rudzińska-Ludwiczyńska K., Spór o dobro najwyższe, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001 Filek J. (red.) Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Kraków 2004 Modzelewski E., Etyka a polityka, Almamer, Warszawa 2006 Tokarczuk R., Etyka prawnicza, Lewis Nexis, Warszawa 2005 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz