Sygnalizacja Alarmowa Niewłaściwej Pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sygnalizacja Alarmowa Niewłaściwej Pracy - omówienie - strona 1 Sygnalizacja Alarmowa Niewłaściwej Pracy - omówienie - strona 2 Sygnalizacja Alarmowa Niewłaściwej Pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia nr 4
Temat: Sygnalizacja Alarmowa Niewłaściwej Pracy Urządzeń
Skład zespołu:
Tomasz Kaleta
Piotr Kucharczyk
Maciej Bałdyga
Prowadzący:
dr inż. Bogusław Węgrzyn Data wykonania:
2009-12-19
Ocena:
Podpis:
Przebieg ćwiczenia:
Omówienie możliwości uszkodzenia urządzeń pracujących w siłowni okrętowej przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów (np. ciśnienia, temperatury, lepkości paliwa),
Zapoznanie się z działaniem przekaźnikowego układu sygnalizacji alarmowej,
Wykonanie prób działania układu,
Ocena spełnienia przez badany układ wymagań stawianych przez przepisy Polskiego Rejestru Statków.
Opis stanowiska :
Do wykonania tego ćwiczenia wykorzystaliśmy tablice alarmową typu: KSEW1 nr W-G74-01 wyprodukowanej przez Przedsiębiorstwo Kompleksowej Automatyzacji w Poznaniu w roku 1974. Układ składał się z urządzeń zamontowanych na Silniku Głównym, silnikach Zespołów Prądotwórczych, wyparowniku, kotle opalanym olejem, rozdzielnicy sygnalizacyjno-alarmowej oraz syren alarmowych. Układ zasilany był napięciem przemiennym 220 V, 60 Hz. Zasilanie układu sygnalizacyjnego i alarmowego realizowane było napięciem 24 V prądu stałego, otrzymanego z bloku prostowniczego, po zmianie napięcia z 220 V na 24 V za pomocą transformatora. Zmiana zasilania z głównego na zasilanie rezerwowe następuje automatycznie. Układ sygnalizacji alarmowej zbudowany był z przekaźnikowych modułów sygnalizacyjnych U1….U18, sterowanych czujnikami o stykach normalnie zamkniętych. Rozwarcie styków jakiegokolwiek czujnika zostało zapamiętane i wyzwalało sygnał akustyczny oraz powodowało zapalenie się odpowiedniej lampki światłem migającym. Potwierdzenie alarmu powodowało kasację sygnału akustycznego i zmianę sygnału świetlnego na ciągły. Podczas wykonywania ćwiczenia rozwieraliśmy styki czujników oraz zmienialiśmy czas załączania się alarmu w celu sprawdzenia poprawnej działalności sygnalizacji alarmowej. Przy wyłączonym nie zapaliły się tylko i wyłącznie:
B2. Zbyt wysoka temperatura wody chłodzącej silnika ZP nr 1
B4. Zbyt wysoka temperatura wody chłodzącej silnika ZP nr 2
Tabela wyników:
Przy włączonym silniku głównym Przy wyłączonym A1
Paliła się lampka
Paliła się lampka


(…)

… lepkość paliwa
2. Zbyt niska lepkość paliwa
d) Wyparownika ( wytwarzanie wody słodkiej z wody morskiej )
1. Zbyt wysokie zasolenie destylatu
e) Kotła opalanego olejem
1. Zbyt wysokie ciśnienie pary
2. Zbyt niski poziom wody w kotle
Wnioski:
Po wykonaniu kilkunastu prób stwierdziliśmy, że tablica z sygnalizacją alarmową działa poprawnie oraz spełnia wymagania stawiane przez przepisy Polskiego Rejestru…
… podawał alarm o przekroczeniu granicy wartości parametrów. Alarm był podawany zarówno jako sygnał dźwiękowy i świetlny w postaci światła migającego. Po potwierdzeniu alarmu przez np. pracownika alarm dźwiękowy był wyłączany a alarm świetlny z światła migającego zamieniał się na światło ciągłe. Dopiero po usunięciu przyczyn alarmu sygnał świetlny znikał.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz