Świadomość społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadomość społeczna-opracowanie - strona 1 Świadomość społeczna-opracowanie - strona 2 Świadomość społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Świadomość społeczna
1. L.Kołakowski “Moje słuszne poglądy na wszystko” rozdz. “O świadomości zbiorowej”
Istnieją dwa podstawowe rodzaje tożsamości- osobowa i zbiorowa.
Na tożsamość osobową składają się:
– substancja (dusza) jako element niematerialny,subiektywny, 'ja'doświadczalne tylko dla mnie
– pamięć jako uświadamianie przeszłości, warunkuje ciągłość doświadczenia 'ja'
antycypacja jako ukierunkowanie na przyszłość, zabarwione różnymi emocjami
– ciało jako materialny, świadomy aspekt tożsamości
– początek dający się umiejscowić w czasie, niezbędny ,aby ustalić, że 'ja to ja'
Tożsamość osobowa jest głęboko osadzona w kulturze, stąd nie można rozpatrywać jej bez
odwołania się do analogicznej- tożsamości zbiorowej. Elementy ją konstytuujące to:
– duch narodowy: byt metafizyczny, odzwierciedlający się w formach życia kulturalnego i w
zachowaniach zbiorowych,
– pamięć historyczna: odwołanie do wspólnej przeszłości jako element spajający teraźniejszość
– antycypacja: nastawienie na przyszłość integrujące wspólne działania
– ciało: materialny przejaw tożsamości w postaci wspolnego terytorium, fizycznych artefaktów
– umiejscowienie w czasie- pozwalające uznać pewność i nieprzypadkowość swojego istnienia
Bardzo dobrą egzemplifikacją ciągłości będącej częścią, jak i spoiwem pięcioelementowej
tożsamości jest Kościół katolicki, gdzie substancją jest Kościół jako oblubienica Chrystusa;
pamięć przechowywana jest w świętych księgach, doktrynach, świątyniach; antycypacją jest
dążenie do zbawienia; ciałem jest Sukcesja Apostolska, a pocztkiem są narodziny Chrystusa.
2. G.Ritzer “Klasyczna teoria socjologiczna” rodz.XIII
Centralnym punktem w filozofii fenomenologicznej A.Schutza jest intersubiektywność, czyli
to jak ludzie rozumieją świadomość innych, żyjąc własną świadomością. Stąd zainteresowanie
rzeczywistością świata codziennego, czyli światem przeżywanym, w którym ludzie nie
zachowują się tak racjonalnie jak w modelach teoretycznych. Tworzą oni wspólnotę
przekonań, mającą struktury społeczne i kulturowe, będące wyrazem działalności poprzednich
pokoleń. Świadomość kształtuje się w działaniu społecznym.
Świat społeczny składa się z czterech sfer: przyszłości (Folegewelt), przeszłości(Vorwelt),
świata bezpośrednich kontaktów z członkami wspólnoty(Umwelt), oraz świata współczesnego,
ale doświadczalnego tylko pośrednio (Mitwelt).O ile w Umwelcie powstają konstrukty
pierwszego stopnia (jak np. język) i występują stosunki typu my, to w Mitwelcie panują
stosunki typu oni i jest to świat konstruktów idealnych, czyli drugiego stopnia.Rządzą nim
naukowcy, którzy tworzą swoje modele w oparciu o świat życia codziennego.
Wiedza ma również charakter intersubiektywny (społeczny), o czym decydują trzy
przesłanki.Po pierwsze: jest możliwa do poznania dla wszystkich, poprzez idealizację jej
wymienialności i zgodności.Po drugie, ma społeczne pochodzenie, a po trzecie, jej rozkład
odzwierciedlony jest w strukturze społecznej.
Przygotowała: Anna Kwiatkowska
3. M. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz