SWAPY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SWAPY - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści możemy poszerzyć naszą wiedzę na takie tematy, jak: czym jest SWAP, historia transakcji SWAP, istota SWAPu walutowego, LIBOR, WIBOR.

SWAP - jest to umowa pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do dokonania przyszłych płatności według ściśle określonych zasad. Podstawową cechą SWAPÓW jest to, że wymiana płatności następuje okresowo. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej zarządzać okresowymi przepływami pieniężnymi. Celem zawierania transakcji SWAP są:
unikanie niedogodności związanych z ograniczeniami dewizowymi,
unikanie niedogodności wynikających z wahania stóp procentowych,
przeciwdziałanie ryzyku kursowemu.
W praktyce najbardziej popularnymi są:
SWAP procentowy (IRS-Interest Rate Swap) -umożliwia wymianę w przyszłości płatności odsetkowych, od zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji. Odsetki są naliczane według różnych rodzajów stóp procentowych - stałych i zmiennych. W IRS nie dochodzi do przepływu kwoty kredytu, przelewane są tylko płatności odsetkowe.
Przykład SWOPU PROCENTOWEGO
Firmy A i B planują zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 mln. zł. Firma A od swojego banku otrzymała następującą ofertę kredytową:
oprocentowanie stałe w wysokości 13% lub
oprocentowanie zmienne według 6 miesięcznego WIBOR+0.7%.
Firma B w innym banku uzyskała następującą ofertę kredytową:
oprocentowanie stałe w wysokości 14% lub oprocentowanie zmienne według 6 miesięcznego WIBOR+1%.
Oprocentowanie stałe
Oprocentowanie zmienne
A
13 %
6 M WIBOR + 0,7 %
B
14 %
6 M WIBOR + 1 %
Obie firmy zobowiązane są do regulowania odsetek co pół roku.
Firma A preferuje oprocentowanie zmienne, zaś firma B oprocentowanie stałe. Obie firmy doszły do porozumienia i w celu obniżenia kosztu kredytu zawarły swap procentowy. Bank pośrednik wyznaczył swój zysk na poziomie 10 punktów bazowych.
Oczekiwany całkowity zysk dla obu spółek: 1%
- 0,3%- 0,1%
= 0,6%
Firma A zaciąga kredyt według stałej stopy procentowej, a firma B zaciąga kredyt o zmiennej stopie procentowej. Następnym etapem swapu jest wymiana odpowiednich odsetek pomiędzy firmami, zostało to zaprezentowane na rysunku 13 % + 0,7 % 13,7%
WIBOR+0,4% WIBOR+0,1% -0,6%
13 % WIBOR +1%
Płatności odsetkowe firm A i B.
W wyniku zawartego swapu firma A będzie płacić odsetki o zmiennej stopie wynoszącej 6 miesięczny WIBOR+0.4. Firma B zapłaci odsetki w wysokości 13.7 %. W taki sposób obie firmy odniosły korzyść z zawarcia swapu. Łącznie koszty kredytu, dla obu firm, zostały obniżone o 0.6%
SWAP walutowy - (zamiana) - jest kombinacją operacji kasowej i terminowej. Polega on na wymianie okresowych płatności w jednej walucie na okresowe płatności w drugiej walucie, aż do momentu wygaśnięcia kontraktu. Płatności, wynikające z kontraktu SWAP, mogą być oparte o stałe lub zmienne stopy procentowe. Tego typu SWAP umożliwia obu stronom ograniczenie skutków zmian kursu walut oraz pozwala na zmniejszenie kosztów finansowania.

(…)

… w jednej walucie na okresowe płatności w drugiej walucie, aż do momentu wygaśnięcia kontraktu. Płatności, wynikające z kontraktu SWAP, mogą być oparte o stałe lub zmienne stopy procentowe. Tego typu SWAP umożliwia obu stronom ograniczenie skutków zmian kursu walut oraz pozwala na zmniejszenie kosztów finansowania. SWAP walutowy występuje często pod następującymi nazwami:
Swap walutowo - procentowy
Cross…
… a jej zamorskim kontrahentem. Dzięki zastosowaniu tej zamiany Bank Anglii miał pewność, iż dzisiejszy wypływ waluty narodowej (GBP) będzie zrównoważony wpływem w terminie późniejszym, kiedy SWAP będzie rozliczony. Pierwszy poważny SWAP na dużą skalę miał miejsce pomiędzy firmą IBM a Bankiem Światowym. Polegał on na wymianie odsetek od kredytów zawartych w dolarach (Bank Światowy) i frankach szwajcarskich (IBM…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz