styl życia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
styl życia - omówienie - strona 1 styl życia - omówienie - strona 2 styl życia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśnić pojęcia: styl życia, prozdrowotne style życia, zachowania zdrowotne
Styl życia:
Jest wytworem kultury i ma wyraźny komponent społeczny. Nie ma natomiast zgodności co do definicji i koncepcji tego pojęcia. Styl życia to:
Zespół codziennych zachowań, swoistych dla danej zbiorowości lub jednostki, charakterystyczny ,,sposób bycia'' odróżniający daną zbiorowość lub jednostkę od innych, lub inaczej, bardziej lub mniej świadomie przyjmowana strategia życiowa (Siciński, 1988)
Wzór zachowań, który jest trwały i jest ukształtowany przez dziedzictwo kulturowe, relacje społeczne, czynniki geograficzne i społeczno- ekonomiczne oraz cechy osobowościowe człowieka (Green, 1991)
Zespół jawnych, manifestowanych zachowań, typowych reakcji i pewnych elementów osobowości (Wrześniewski, 1993)
Styl życia jest złożonym konstruktem, który odnosi się do grupy społecznej i jednostki. Styl życia grupy społecznej obejmuje wiele zdeterminowanych społecznie wzorów zachowań i interpretacji sytuacji społecznych, jakie dana grupa wspólnie wypracowała i wykorzystuje by radzić sobie w życiu. Może ulegać on zmianom pod wpływem różnych czynników i zmian społecznych w rozmaitych punktach czasu i przestrzeni. Na styl życia jednostki składają się standardowe reakcje i wzory zachowań ukształtowane w procesie socjalizacji. Wzory te są stale interpretowane i testowane w sytuacjach społecznych i mogą podlegać zmianom w wyniku doświadczeń i ponownych interpretacji.
Odrębnym pojęciem jest tryb życia (lub reżim życia). Odnosi się ono do organizacji codziennego życia np. rytm pracy i odpoczynku. Tryb życia jest związany w znacznym stopniu z czynnościami fizjologicznymi organizmu. Tryb życia zmienia się z wiekiem oraz podlega wpływom różnych czynników zewnętrznych i jest także zależny od stylu życia.
Prozdrowotny styl życia:
Zdefiniowanie ,,prozdrowotnego stylu życia'' oraz określenie, jakie komponenty składają się na to pojęcie, jest trudne. Ostrowska przytacza jego dwie definicje. Prozdrowotny styl życia to:
Wzory świadomych zachowań związanych ze zdrowiem, będących efektem wyborów dokonywanych przez ludzi na podstawie dostępnych, determinowanych ich sytuacją życiową alternatyw
Nie tylko wzory zachowań związanych ze zdrowiem, ale także wartości i postawy reprezentowane przez ludzi w odpowiedzi na warunki ich społecznego, kulturowego i ekonomicznego środowiska.
Prozdrowotny styl życia oznacza zatem, że ludzie podejmują świadomie działania ukierunkowane na zwiększanie potencjału swojego zdrowia oraz eliminują zachowania zagrażające mu.
Lista tych działań i zachowań jest bardzo zróżnicowana i zależy od tego, czy konstruują ją profesjonaliści, czy zwykli ludzie. Nie ma także jasności, jakie i ile zachowań należy wziąć od uwagę, jaka jest hierarchia ich ważności. Zatem używa się terminu w liczbie mnogiej- prozdrowotne style życia, uwzględniając różne konstelacje działań i zachowań sprzyjających zdrowiu. Wśród tych zachowań można wyróżnić cztery grupy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz