Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie - prezentacja studenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie - prezentacja studenta - strona 1 Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie - prezentacja studenta - strona 2 Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie - prezentacja studenta - strona 3

Fragment notatki:

Socjalizacja i styl życia
a zachowania w
zdrowiu i chorobie
Socjalizacja jest to proces nabywania przez
jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów
zachowań, które obowiązują w danej zbiorowości.
Jest to proces uspołeczniania.
SOCJALIZACJA
PIERWOTNA
WTÓRNA
Od wielu stuleci uczeni próbują wytłumaczyć czy
nasze zachowania są zdeterminowane przez
dziedziczność biologiczną czy może przez
doświadczenia społeczne.
NATURA CZY WYCHOWANIE?
NATURA
Elementy wrodzone
odpowiedzialne za ludzkie
zachowania

„wrodzone, niezmienne,
genetycznie zaprogramowane
wzorce działań, które są
wspólne całemu gatunkowi i
nie podlegają różnicowaniu ze
względu na doświadczenie
jednostki”
(Goodman i Marx, 1978)

WYCHOWANIE


Środowisko społeczne wpływa
na ludzkie zachowania
Dziedzictwo
biologiczne(natura) jest
nieistotne. Bo tylko świat
społeczny(wychowanie) może
determinować zachowanie
ludzi (Watson, 1924)
1. Psychoanaliza
2. Teoria poznawcza
3. Interakcjonizm symboliczny
PSYCHOANALZIA

Twórcą psychoanalizy był Zygmunt Freud. Docenił on
znaczenie zarówno czynników biologicznych, jak i
doświadczeń społecznych w rozwoju ludzkiej
osobowości.
 Freud twierdził, że istnieją uniwersalne potrzeby
ludzkie, które pomagają kierować ludzkim
zachowaniem i je kształtować.
 TEORIA POZNAWCZA -JEAN PIAGET

Skoncentrował uwagę na obszarach rozwoju
poznawczego. Piaget uważał, że proces rozwojowy
przebiega zgodnie z pewnymi uniwersalnymi fazami
zakorzenionymi w biologii. Jego zdaniem proces
rozwoju ma cztery fazy:
1. Faza sensometryczna
2. Faza przedoperacyjna
3. Faza operacji konkretnych
4. Faza operacji formalnych
 INTERAKCJONIZM
SYMBOLICZNY
 George Herbert Mead
uważał, że środowisko jest
zasadniczym elementem
wyznaczającym ludzkie
działania. Kładł duży nacisk na
zrozumienie procesów
poznawczych, które prowadzą do
obserwowanych zachowań. Mead
badał rozwój i organizację jaźni.
CZYNNIKI SOCJALIZACJI
RODZINA
 SZKOŁA
GRUPA RÓWIEŚNICZA
 MASS MEDIA
 INNE CZYNNIKI
( instytucje religijne, sąsiedztwo,
organizacje rekreacyjne,
wspólnoty itp.)

Wartości cenione w Polskim społeczeństwie
STYL ŻYCIA
 A.Siciński styl życia charakteryzuje jako „zespół
codziennych zachowań, sposób postępowania,
aktywność specyficzne dla danej jednostki lub
zbiorowości, pewien charakterystyczny sposób bycia,
odróżniający tę jednostkę lub zbiorowość od innych”
biologia
człowieka
20%
styl życia
50-52%
środowisko
20%
opieka
medyczna
10-15%
Styl życia
 Pojecie „styl życia" funkcjonuje w socjologii,
medycynie, psychologii, zdrowiu publicznym,
promocji zdrowia.
 Styl życia jest związany także z kulturą i jest przez nią
kształtowany. Codzienne zachowania jednostek są
bowiem determinowane wyznawanymi przez nie
wartościami i obowiązującymi w danej kulturze
wzorami zachowań.
 Styl życia przejawia się z zasadzie we wszystkich
dziedzinach życia ludzkiego: pracy, sposobie
urządzania mieszkań, stroju, formach spędzania
czasu wolnego, kontaktach z innymi ludźmi,
upodobaniach i

(…)

chorobami cywilizacyjnymi,
zależnymi od stylu życia, a nawet „chorobami z wyboru").
Prozdrowotny styl życia
 Prozdrowotny
styl
życia oznacza zatem,
że ludzie podejmują
świadomie działania
ukierunkowane
na
zwiększenie
potencjału
swojego
zdrowia oraz eliminują
zachowania
zagrażające mu.
Prozdrowotny styl życia
 Prozdrowotne style życia uwzględniają różne konstelacje
działań i zachowań sprzyjających zdrowiu.
 Wśród zachowań tych można wyróżnić cztery grupy, choć
podział ten ma charakter umowny, porządkujący i nie
wyczerpuje wszystkich możliwości:
1 grupa- zachowania związane głównie ze zdrowiem
fizycznym
dbałość o ciało i najbliższe otoczenie;
aktywność fizyczna
racjonalne żywienie
hartowanie się
sen - odpowiedni czas
jego trwania i jakość
2 grupa - zachowania związane głównie ze zdrowiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz