Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, informacja na temat egzaminu wstępnego na SUM na rok 2012-2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, informacja na temat egzaminu wstępnego na SUM na rok 2012-2013 - strona 1

Fragment notatki:

Egzamin wstępny
Egzamin wstępny odbędzie się 13 lipca 2012 r. W dniu 12 lipca 2012 r. zostaną zamieszczone informacje dotyczące przydzielonej sali (każdy kandydat ma obowiązek sprawdzić to na swoim indywidualnym koncie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów).
Przy wejściu do sali egzaminacyjnej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL. Niezbędny jest również cienkopis w czarnym kolorze.
Egzamin wstępny przeprowadzony będzie w formie testu.
Testy zawierają 30 pytań, 4 możliwe odpowiedzi (test jednokrotnego wyboru).
Czas trwania egzaminu - 60 minut.


(…)

… wpisz i zaznacz w podany wyŜej
sposób numer otrzymanego zestawu pytań.
W kolumnach zaznacz w podany wyŜej sposób
prawidłowe odpowiedzi na pytania testu (od 1 do 30).
KaŜde pytanie zawiera od 1 do 4 moŜliwych odpowiedzi
(tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).
Proszę nie zginać arkuszy odpowiedzi !!!
REKRUTACJA na studia w roku akademickim 2012/13
Studia stacjonarne drugiego stopnia
■ Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra, z wyjątkiem kierunku towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (po studiach inżynierskich I stopnia).
1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:
■ Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia…
… są takie same jak na kierunek podstawowy (pierwszy), kandydat przystępuje tylko do jednego egzaminu.
■ W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów, z dwóch różnych egzaminów, będzie kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i alternatywny, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy.
■ Kandydaci na I rok studiów…
… - egzamin z towaroznawstwa (rekrutacja na ten kierunek prowadzona będzie od semestru letniego),
na kierunek turystyka i rekreacja - egzamin z turystyki lub zarządzania,
na kierunek zarządzanie - egzamin z zagadnień ekonomii lub zarządzania,
na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - egzamin z zagadnień inżynierii produkcji lub towaroznawstwa lub zarządzania.
■ Kandydaci ubiegający się o przyjęcie…
…,  w tym również kandydaci nie posiadający jeszcze tytułu magistra, licencjata lub inżyniera. ■ Po egzaminie wstępnym zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia, a warunkiem przyjęcia na studia będzie doręczenie dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 2.
2. Termin składania dokumentów - dotyczy osób przyjętych zarówno…
… Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, budynek Biblioteki Głównej, pokój 108, I piętro tel. (12) 293-57-40. Księgarnia prowadzi także sprzedaż wysyłkową z zamówieniami przez Internet:  Zamów on-line
■ Osoby podejmujące studia w Uniwersytecie Ekonomicznym zobowiązane będą do wniesienia za pośrednictwem banku opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu, jak również do podpisania umowy…
… wstępnego
■ Absolwenci UEK, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie średniej ocen oraz kandydaci, którzy ukończyli inne uczelnie, przystępują w zależności od zadeklarowanego kierunku do egzaminu wstępnego:
na kierunek ekonomia - egzamin z zagadnień ekonomii lub zarządzania,
na kierunek europeistyka -egzamin z zagadnień ekonomii lub instytucji Unii Europejskiej,
na kierunek finanse…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz