Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, architektura krajobrazu, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, architektura krajobrazu, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Architektura krajobrazu - niestacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Architektury
Studia niestacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Opłata semestralna:
3300 zł
Specjalności:
bez specjalności
Kryteria przyjęć O przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu uzyskany w zakresie tego kierunku. Podstawą kwalifikacji na niestacjonarne studia II stopnia dla kandydatów będących absolwentami studiów I stopnia Wydziału Architektury PK z tytułem zawodowym inżyniera architekta krajobrazu jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedłożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia bądź zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez Wydział Architektury PK. Kryterium kwalifikacyjnym dla kandydatów będących absolwentami Wydziału Architetury PK jest ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Ocenę wpisaną do dyplomu przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:
 ocena
 liczba punktów
 5,0
100  4,5
84
 4,0
 68
 3,5
 52
 3,0
 36
 
Podstawą kwalifikacji dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera architekta krajobrazu nie będących absolwentami Wydziału Architektury PK jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:
dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenia studiów I stopnia wydanego przez uczelnie, którą kandydat ukończył,
portfolio (oprawiona broszura formatu A4 lub A3) zawierającego reprodukcje pracy dyplomowej, wszystkich projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów oraz wybranych prac z rysunku odręcznego (minimum 3 prace). Kryterium kwalifikacyjnym dla kandydatów nie będących absolwentami Wydziału Architektury PK jest o  zbiorcza ocena jakości prac zawartych w portfolio dokonana przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio. Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,5; 4,0;  3,5;  3,0;  2,5; 2,0.
Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:
 ocena
 liczba punktów
 5,0
100  4,5
84
4,0
 68
 3,5
 52
 3,0
 36


(…)

… rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0. W wyniku rekrutacji kandydat może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej sporządzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg liczby uzyskanych punktów.
Kandydaci nie zakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz