Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, architektura i urbanistyka, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, architektura i urbanistyka, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Architektura i urbanistyka - stacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Architektury
Studia stacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Specjalność:
bez specjalności
Kryteria przyjęć O przyjęcie na kierunek architektura i urbanistyka mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie tego kierunku. Podstawą kwalifikacji na stacjonarne studia II stopnia dla kandydatów będących absolwentami studiów I stopnia Wydziału Architektury PK z tytułem zawodowym inżyniera architekta jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedłożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia bądź zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez Wydział Architektury PK. Kryterium kwalifikacyjnym dla kandydatów będących absolwentami Wydziału Architetury PK jest ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Ocenę wpisaną do dyplomu przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:
 ocena
 liczba punktów
 5,0
100  4,5
84
 4,0
 68
 3,5
 52
 3,0
 36
 
Podstawą kwalifikacji dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera architekta nie będących absolwentami Wydziału Architektury PK jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:
dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenia studiów I stopnia wydanego przez uczelnie, którą kandydat ukończył,
portfolio (oprawiona broszura formatu A4 lub A3) zawierającego reprodukcje pracy dyplomowej, wszystkich projektów kursowych wykonanych w trakcie studiów oraz wybranych prac z rysunku odręcznego (minimum 3 prace). Kryterium kwalifikacyjnym dla kandydatów nie będących absolwentami Wydziału Architektury PK jest o  zbiorcza ocena jakości prac zawartych w portfolio dokonana przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio. Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,5; 4,0;  3,5;  3,0;  2,5; 2,0.
Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:
 ocena
 liczba punktów
 5,0
100  4,5
84
4,0
 68
 3,5
 52
 3,0
 36
 2,5
 18
 2,0
 0
Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

(…)

… wynoszącej co najmniej 3,0. W wyniku rekrutacji kandydat może zdobyć maksymalnie 100 punktów. Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej sporządzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wg liczby uzyskanych punktów.
Kandydaci nie zakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz