Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, kulturoznawstwo, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4095
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, kulturoznawstwo, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

 • Rodzaje akulturacji.
 • Relacje między kulturą i nauką.
 • Racjonalizm i irracjonalizm w nauce i kulturze.
 • Historia stosunków między nauką a religią.
 • Miejsce sztuki w kulturze.
 • Rytuał i jego rola w życiu społecznym.
 • Marksistowska teoria kultury.
 • Główne tezy kulturalizmu (F. Znaniecki).
 • Główne tezy strukturalizmu (C. Levi - Strauss).
 • Poststrukturalizm (R. Barthes, M. Foucault).
 • Postmodernizm w badaniach nad kulturą.
 • Koncepcja symulakrów w ujęciu J. Baudrillarda.
 • Cechy kultury popularnej.
 • Cywilizacje współczesnego świata według S. Huntingtona.
 • Kultura starożytnego Egiptu (wpływ czynników geograficznych na narodziny państwa, architektura i sztuka).
 • Kultura klasycznej Grecji (ramy chronologiczne, definicja sztuki, piękna, znaczenie kanonu w sztuce greckiej, Partenon).
 • Kultura starożytnego Rzymu w okresie cesarstwa (organizacja państwa, latynizacja kultury w obrębie Imperium Romanum).
 • Kultura Indii (struktura społeczna, systemy religijne).
 • Kultura judaizmu (idea Przymierza i Księgi w historii narodu żydowskiego).
 • Państwo a religia w kulturze islamu.
 • Kultura Chin (język, konfucjanizm i taoizm).
 • Źródła kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 • Miejsce chrześcijaństwa w średniowiecznej kulturze europejskiej.
 • Chrześcijaństwo we współczesnym świecie.
 • (…)
 • … przeszłości kulturowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz