Studia II stopnia, Gdańsk, Politechnika Gdańska, kryteria na egzamin wstępny na SUM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Gdańsk, Politechnika Gdańska, kryteria na egzamin wstępny na SUM - strona 1

Fragment notatki:

Są opisane zasady przyjęć na wszystkie wydziały i kierunki danej uczelni.

Załącznik 5 Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  Tabela 1  Kierunek  WydziałKryteria kwalifikacji  Architektura  
Tylko absolwenci co najmniej 7 semestralnych studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura i urbanistyka, na które to i urbanistyka 
studia  elementem  rekrutacji  był  sprawdzian  predyspozycji  do  zawodu  architekta,  a  program  studiów  jest  porównywalny  Architektury 
z programem realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. O  przyjęciu  na  studia  decyduje  miejsce  na  liście  rankingowej,  tworzonej  (po  porównania  programu  studiów  I  stopnia  z  programem  realizowanym  na  Wydziale  Architektury  Politechniki  Gdańskiej)  na  podstawie  średniej  ocen  z  poprzednich studiów  i  przedstawionego  portfolio  zawierającego  wybrane  prace  z  tych  studiów,  w  ramach  zatwierdzonego  wcześniej limitu przyjęć. W przypadku, kiedy kandydaci będą mieli taką samą średnią ocen z poprzednich studiów, o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie. Automatyka  
Absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera lub studiów jednolitych z tytułem magistra inżyniera, lub studiów II stopnia i robotyka 
z tytułem magistra inżyniera. Elektroniki, 
Lista rankingowa będzie tworzona w następującej kolejności: Telekomunikacji  
−  absolwenci  kierunku  Automatyka  i  robotyka  Wydziału  Elektroniki,  Telekomunikacji  i  Informatyki  Politechniki i Informatyki 
Gdańskiej, 
−  absolwenci  Politechniki  Gdańskiej kierunków:  Automatyka  i  robotyka,  Elektronika  i  telekomunikacja,  Informatyka, 
Inżynieria biomedyczna, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Mechatronika
−  absolwenci innych kierunków. 
Lista  rankingowa  będzie  tworzona  zgodnie  z  wymienioną  powyżej  kolejnością  kierunków,  a  o  miejscu  na  liście  będzie decydować ocena na dyplomie. W przypadku, kiedy kandydaci będą mieli taką samą ocenę na dyplomie, o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ocen z poprzednich studiów. Automatyka  
Absolwenci studiów I stopnia (z tytułem inżyniera): i robotyka 
−  kierunku Automatyka i robotyka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,  Elektrotechniki  
−  kierunku Automatyka i robotyka z innych wydziałów lub uczelni, i Automatyki 
−  innych kierunków, w szczególności, Elektrotechnika, Energetyka, Elektronika i telekomunikacja, Fizyka techniczna, 
Mechatronika, z uzupełnieniem różnic programowych. 
Absolwenci  jednolitych  studiów  magisterskich  lub  studiów  II  stopnia  wyżej  wymienionych  kierunków  studiów  

(…)

… Politechniki
Telekomunikacji Gdańskiej,
i Informatyki − absolwenci Politechniki Gdańskiej kierunków: Automatyka i robotyka, Informatyka, Elektronika i telekomunikacja,
Inżynieria Materiałowa, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Mechatronika,
− absolwenci innych kierunków.
Lista rankingowa będzie tworzona zgodnie z wymienioną powyżej kolejnością kierunków, a o miejscu na liście będzie
decydować ocena…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz