Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, fizyka techniczna, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, fizyka techniczna, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Fizyka techniczna - stacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki  
Studia stacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku (dla kandydatów z tytułem inżyniera)2 lata (dla kandydatów z tytułem licencjata)
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Specjalność:
fizyka fazy skondensowanej
modelowanie komputerowe
nowoczesne materiały i nanotechnologie
technologie multimedialne Kryteria przyjęć
Uprawnieni kandydaci:O przyjęcie na kierunek studiów fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające:
tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna,
tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, albo tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na innym kierunku studiów. Kryteria kwalifikacyjne:
O przyjęciu na kierunek fizyka techniczna decyduje:
złożenie dokumentów,
miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej ocen z toku ukończonych studiów. W przypadku absolwentów innych kierunków, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) obowiązujących w standardach kształcenia dla studiów I stopnia kierunku fizyka techniczna.Warunkiem umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu.Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukonczeniu studiów (I stopnia lub studiów magisterskich),
duplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
zaświadczenieo średniej arytmetycznej z toku studiów potwierdzonej w dziekanacie macierzystej uczelni,
pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2012/13. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz