Struktura uzdolnień plastycznych dzieci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura uzdolnień plastycznych dzieci  - strona 1

Fragment notatki:


11. STRUKTURA UZDOLNIEŃ PLASTYCZNYCH DZIECI bardzo wcześnie przejawiają zaciekawienie, zainteresowanie i upodobanie do przedmiotów bogatych kolorystycznie i formalnie (to samo dotyczy tworów przyrody, np. ciekawych kamyków, muszelek, korzeni itp.)
z pasją manipulują różnego rodzaju odpadkami, rekwizytami, tworami przyrody rezygnują z gromadnych zabaw, śmiechu, hałasu i zgiełku
wcześnie ujawnia się potrzeba samotności (zarysowuje się odmienność potrzeb psychicznych małych dzieci, samowystarczalność w zabawie, brak poczucia nudy i osamotnienia ze strony rówieśników lub dorosłych)
wcześnie obserwuje się silną motywację do czynnego i zajmowania się działaniem twórczym
obserwuje się upór w dochodzeniu do celu, wielokrotne podejmowanie tego samego tematu
charakteryzują się mniejszym zrównoważeniem w kontaktach rówieśniczych, są wybuchowe, często drażliwe
dążą do dominacji lub całkowicie stoją na uboczu zamykając się w sobie
często mają fantastyczne pomysły w wielu dziedzinach
oryginalność myślenia może ujawniać się w zachowaniu (dziecko nie chce pracować na „zadany temat”, swój bunt wyraża opracowywaniem innego interesującego tematu lub jest bierny ta tle grupy) - mało doświadczony nauczyciel odczytuje te objawy jako lenistwo i brak talentu, naganne zachowanie zdolność obserwacji wzrokowej (dostrzegamy więcej i dokładniej) jako cecha wrodzona lub indywidualnie nabyte doświadczenie w procesie działalności twórczej pamięć wzrokowa natychmiastowa i odroczona (gł. odroczona pozwala na przechowywanie w świadomości zdobytych uprzednio spostrzeżeń) wyobraźnia odtwórcza i twórcza (wyznacza kierunki dążeń, sięganie po rzeczy i zjawiska jeszcze nieistniejące) zdolność myślenia dywergencyjnego (twory mają cechy oryginalności, nowości, generatywności) uwaga - stymulująca obserwację, zapamiętywanie i wyobrażanie i myślenie za pomocą środków plastycznego wyrazu procesy wolicjonalno - motywacyjne Diagnoza i prognoza uzdolnień plastycznych nie może ograniczać się do oceny wytworu , ale główną podstawą powinien być proces twórczy oraz zachowanie się dziecka w różnych okolicznościach i sytuacjach życiowych. TYPY Lowenfeld: wzrokowy, przeżyciowy Jung: sensualny, uczuciowy, intuicyjny, racjonalny Gołaszewska: intuicyjny, refleksyjny, behawioralny Popek: wzrokowy, intelektualno - refleksyjny, wyobrażeniowy, intuicyjny, behawioralny, uczuciowy, relatywny ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz