Struktura finansów publicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura finansów publicznych - omówienie - strona 1 Struktura finansów publicznych - omówienie - strona 2 Struktura finansów publicznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

VII. Struktura finansów publicznych
1. Struktura finansów publicznych:
Budżet państwowy (według finansów) - nazwa prawna 'budżet państwa
Budżety stanowe, krajowe, regionalne - zależy od ustroju, w Polsce nie ma regionów, ale mówimy że mamy (województwa), na szczeblu wojewódzkim jest dwuwładza (wojewoda i marszałek)
Budżety lokalne (samorządowe) - gminne i miejskie, samorząd (czyli mieszkańcy dla miasta, studenci danej uczelni itp.)
Parabudżety - nazwa prawna 'pozabudżetowe fundusze celowe', czyli fundusze poza budżetami, podobne więc 'para' bo dochody i wydatki są typu dochodowego, w Polsce są niesamowite ilości parabudżetów (zwłaszcza ochrony środowiska itp.)
Tzw. sektor trzeci - działalność charytatywna, organizacje pozarządowe, bodźce podatkowe lub państwowe pieniądze rozpisując konkursy na prowadzenie działalności.
Budżet państwa a skarb państwa (Sfera „dominium” i sfera „imperium” w działalności władz publicznych):
sfera „dominium” - posiadanie, własność np. budynki, maszyny, spółki skarbu państwa
sfera „imperium” - władanie, rządzenie, regulacja np. WSZYSTKO, zakaz palenia, zakładanie firm, podatki...
Definicja budżetu państwa: !!!
fundusz gromadzony w określonym trybie - składają się na niego zasoby pieniądza,
plan finansowy - zestawienie ex ante dochodów publicznych w określonych rozmiarach i z określonych źródeł oraz wydatków także w określonych rozmiarach i na określone cele,
akt prawny - najwyższej rangi czyli ustawa, ustawa budżetowa rozumiana tylko w jeden sposób: upoważnienie dla określonych organów władzy publicznej do gromadzenia dochodów w określonej wysokości i z określonych źródeł i upoważnienie do dokonywania wydatków także w określonych rozmiarach i na określone cele. Upoważnienie rozumiane tak, że władza ma ściągnąć dochody nie mniejsze niż i dokonać wydatków nie wyższych niż. Jeżeli będzie inaczej to złamie ustawę, a więc poniesie odpowiedzialność (przed trybunał stanu). Żeby do tego nie doszło wykonuje się zmiany budżetu w czasie jego wykonywania. Jeżeli nie zdąży się uchwalić ustawy budżetowej to obowiązuje prowizorium budżetowe - co miesiąc można wydać 1/12 tego co wydano w kończącym się roku (w Unii Europejskiej). Przyjęto iż w odniesieniu do budżetu używa się 'okres budżetowy', trwający najczęściej rok (nie musi to być rok kalendarzowy), 12 miesięcy ale nie koniecznie od 1 stycznia. Jest tendencja do wydłużania horyzontu budżetowego (pierwszy raz w tym roku mamy budżet kilkuletni, było to historyczne wydarzenie, ale nie mówiono o tym, bo podczas wyborów prezydenckich nie było wygodnie mówić o finansach publicznych). W Unii Europejskiej używa się słowa 'perspektywa budżetowa'.


(…)

…:
Prywatne: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Publiczne: ogólnopaństwowe i samorządowe
Podstawowa różnica - w finansach publicznych punkt wyjścia tkwi w wydatkach, a finansach publicznych w dochodach.
Teoria wyboru publicznego” prawdopodobnie ciekawa książka noblisty wyjaśniająca wybory władzy publicznej i udowadniające że jest polityczne.
„Mały budżet” - państwo jako „stróż…
… (w rezultacie których powstają urządzania i obiekty np. autostrady i kolej), pokrywanie strat i dofinansowywanie działalności przedsiębiorstw sektora publicznego (jeszcze bardziej dyskusyjne),
subwencjonowanie gospodarstw domowych - np. w Polsce stypendia, ale nie żywność,
pokrywanie kosztów świadczenia usług publicznych (społecznych, socjalno-kulturalnych) rozdzielanych następnie bezpłatnie lub za częściową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz