Stropy żelbetowe-płytowe-żebrowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropy żelbetowe-płytowe-żebrowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

2 Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe. Przy rozpiętościach większych niż 3,50 m nieekonomiczne jest stosowanie monolitycznych stropów płytowych, stosuje się wówczas stropy płytowo-żebrowe. Składają się one z płyty opartej na żebrach, które przekazują obciążenia na podciągi lub ściany nośne Żebra są rozmieszczone co 1,5-2,5 m. Przy odległości ścian nośnych budynku do 6,5 m żebra mogą być jednoprzęs-łowe Przy większych odległościach wymiary przekroju poprzecznego żeber byłyby zbyt duże, a w związku z tym koszt stropu wysoki. Dlatego też ekonomicznie uzasadnione jest zastosowanie dodatkowego podparcia żeber podciągami i słupami Pręty główne zbrojenia dolnego płyty przebiegają prostopadle do żeber, przy czym co drugi pręt odginany jest do górnej strefy płyty na odcinku równym ^5 odległości między żebrami, mierzonym od bocznej ściany żebra Przy dużych obciążeniach stropu i większym rozstawie żeber nad żebrami umieszcza się dodatkowe pręty o średnicy 6-10 mm, sięgające poza krawędzie żeber na odcinku równym 4 rozpiętości płyty. Podobnie rozmieszcza się górne pręty w płycie nad podciągiem. Pręty te są prostopadłe do prętów głównych w płycie i wiążą w sposób sztywny płytę z podciągiem. Pręty rozdzielcze umieszcza się prostopadle do prętów głównych według takich samych zasad jak w płytach jedno-przęsłowych. Żebra i podciągi zbroi się prętami podłużnymi, których część odgina się ku górze przy podporach. Pręty podłużne łączy się strzemionami, które zapobiegają ich przesunięciom w czasie betonowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz