Strop monopolityczny płytowo-belkowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 7917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strop monopolityczny płytowo-belkowy - omówienie - strona 1 Strop monopolityczny płytowo-belkowy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STROP MONOLITYCZNY PŁYTOWO - BELKOWY. Płyty ciągłe - kojarzenie obciążeń. Analiza sprężysta, istota plastycznego wyrównania momentów.
Kojarzenie obciążeń przy obliczaniu sił wewnętrznych przekroju należy sprawdzić najniekorzystniejsze zestawienie obciążeń wewnętrznych, czyli takie które powoduje największe wytężenie przekroju. Analiza sprężysta może być stosowana w swojej klasie dokładności rozwiązań we wszystkich typach konstrukcji. Założenia tej metody to (w żelbecie spełnione jednak tylko w przybliżeniu): *)założenie płaskich przekrojów Bernoulliego, *)stosowanie teorii I rzędu, *) jednorodność i izotropia materiału, *) zasada Saint-Venanta *) zasada superpozycji. Przy przyjęciu sprężystej pracy siły wewnętrzne są wyznaczane tak jak w belce ciągłej. W tym celu korzysta się z tablic Winklera. W metodzie plastycznego wyrównania momentów zakłada się, że na skutek dużych odkształceń plastycznych przekrojów podporowych wytwarzają się tzw. Przeguby plastyczne. Mówi się tutaj zwykle o momentach podporowych, jakkolwiek może to dotyczyć dowolnego, najbardziej wytężonego przekroju płyty. Miejsce powstania przegubu wiąże się z lokalizacją zbrojenia w elemencie zginanym, a więc do pewnego stopnia możemy ingerować w mechanizm plastycznego zachowania się konstrukcji. Zakładając identyczną nośność przekroju podporowego i przęsłowego przy wzroście obciążenia konst. zachowuje się sprężyście aż do momentu osiągnięcia na podporze momentu plastycznego. Zwiększenie obciążenia powoduje redystrybucje sił wew. - moment podporowy nie zwiększa się, natomiast nie większa się moment przęsłowy. Przyrost obciążenia może nastąpić aż do utworzenia się kolejnego przegubu plastycznego w przęśle, kiedy to powstanie zmienny geometrycznie mechanizm i konst. ulegnie zniszczeniu.
STROP MONOLITYCZNY PŁYTOWO - BELKOWY. Belki obliczenia statyczne, plastyczne redystrybucje sił, obwiednia momentów, obwiednia nośności.
Obliczenia statyczne. Przed przystąpieniem do wymiarowania przekroju należy dobrać schemat statyczne najbardziej odpowiadający rzeczywistej pracy belki. Jednak ze względu na to, że zamocowania belek bywają zagadnieniami bardziej złożonymi np. występuje częściowa zamocowanie w obliczeniach statycznych przyjmuje się proste schematy statyczne a siły wynikające z rzeczywistego zamocowania uwzględnia się na etapie konstruowania.
Plastyczna redystrybucji sił. Jak w pytaniu 53
Obwiednia momentów. Po obliczeniu max sił przekrojowych na podstawie różnych kombinacji obciążeń należy wyznaczyć obwiednie momentów. (tak jak się robiło w projekcie).
Obwiednia nośności. Nośność obliczamy ze wzorów wynikających z równań równowagi, które z kolei są zależne od kształtu przekroju poprzecznego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz