straty miejscowe i źródła ich powstawania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
straty miejscowe i źródła ich powstawania - strona 1 straty miejscowe i źródła ich powstawania - strona 2 straty miejscowe i źródła ich powstawania - strona 3

Fragment notatki:

Straty miejscowe ciśnienia przy przepływie powietrza przez przewody - źródła ich
powstawania.
Źródła powstawania strat miejscowych:
 Zmiana kształtu i rozmiarów przekroju przewodu lub kierunku przepływu powietrza pociąga za sobą straty ciśnienia całkowitego
 Wylot i wlot powietrza z instalacji oraz łączenie i rozdzielenie strumieni i powoduje straty ciśnienia
 Miejscowe straty ciśnienia są proporcjonalne do ciśnienia dynamicznego pd strumienia płynu
 Przy zwężeniu i rozszerzeniu przewodu
 Dyfuzor jest kształtka przewodu wentylacyjnego. Jeżeli kąt β pomiędzy ściankami dyfuzora przekracza 10°, pojawia się zjawisko odrywania strug powietrza od ścianek kształtki. Wraz ze wzrostem kąta β straty ciśnienia w dyfuzorze rosną.
 Konfuzor czyli przewód o równomiernie zwężającym się przekroju, podstawowym powodem strat ciśnienia jest wyrównanie rozkładu prędkości w całym przekroju w miarę zmniejszenia się powierzchni przekroju poprzecznego. W tej kształtce nie zachodzi zjawisko odrywania się strug od ścianek i dlatego straty miejscowe przy większych kątach rozwarcia pomiędzy ściankami kształtki są mniejsze niż dla dyfuzorów analogicznych proporcjach wymiarów.
Rozkład ciśnienia w prostym rozwiązaniu instalacji nawiewno-wywiewnej z
przewodami o stałym przekroju.
 Przewód o stałej średnicy:
Do rozważao przyjęto przewód o przekroju kołowym o stałej średnicy na całej długości. W celu sprawdzenia jakie warunki panują w otworze wlotowym, sformułowano równanie Bernulliego dla warunków przed wlotem, gdzie prędkośd powietrza wynosi zero oraz dla warunków w przewodzie, blisko otworu wlotowego. Jeżeli pominie się stratę wlotową to:
ps1
w 2  ρ
 1  p
2 s 2
w 2  ρ
 2 2
1  ρ  0
Ponieważ ps1=patmosferyczne i 2
w 2  ρ
, gdyż w1=0 więc:
w 2  ρ
pa  ps 2
 2 2
czyli
ps 2
 pa
  2 2
Lewa strona zależności wyraża ciśnienie statyczne mierzone w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, czyli statyczne ciśnienie względne Hs2. Oznaczając ciśnien

(…)

… wartości ciśnienia dynamicznego wskazuje, że względne ciśnienie statyczne w otworze wlotowym jest ujemne, czyli w otworze wlotowym panuje podciśnienie. Ciśnienie całkowite w otworze wlotowym, przy założeniu braku strat wlotowych będzie zgodne z
równaniem:
pc 2  ps 2 
w 2  ρ
2
 pa
Czyli jest równe ciśnieniu atmosferycznemu.
Wzdłuż przewodu ssawnego, od wlotu do wentylatora, ciśnienie całkowite maleje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz