Strategie technologiczne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie technologiczne  - omówienie - strona 1 Strategie technologiczne  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STRATEGIE TECHNOLOGICZNE
w 1980 roku Derek Abel opublikował pracę , w której określa działalność przeds. biorąc pod
uwagę jej 3 wymiary:
1. Funkcje produktu – wiążą się z oczekiwaną od niego użytecznością, którą zamierza się
wykorzystywać.
2. Oczekiwania klientów,
3. Problem technologii.
Schemat analizy technologii :
Wiedza podstawowa  Technologie  Sposoby operacyjne (umiejętności produkowania)
Model Joan Woodward (wyróżniła 3 systemy produkcji)
1. Cykl życia technologii (macierz „produkt-proces”).
Wnioski :
- różnym fazom życia produktu odpowiadają procedury i
procesy bardziej sprawne niż inne,
- W pierwszych fazach decydująca przewaga konk. opiera
się na elastyczności procesu i produktu, a w ostatnich na
niższych kosztach.
- Wybór technologii zależy od dynamiki produktów i rynków, a nie racji sprawności technologicznej.
2. Macierze technologii
3. Dynamika technologii
Strategie innowacji technologicznej :
Strategia technolog. może być badana z punktu widzenia
1. wewn. (przeds., organizacja),
2. zewn. (otoczenie).
Proces decyzyjny możemy rozpatrywać w różnych aspektach :
1. Związany z istotą problemów technolog. :
a.) może dotyczyć jednej lub wielu metod produkcji, kiedy technika jest rozumiana szeroko,
b.) może dotyczyć nowych lub zmodyfikowanych produktów.
2. Dotyczy sposobu uruchamiania obserwacji i dyskusji na temat technologii :
a.) modyfikacja technologii ciągu prod. pod wpływem innowacji techn. (innowacja
popychana przez technologię),
b.) konieczność zmiany technologii w związku z pojawieniem się nowych potrzeb
użytkowników (innowacja ciągniona przez popyt).
3. Dotyczy postaw kierownika przeds.
a.) postawa systematycznego poszukiwania modyfikacji,
b.) postawa systematycznego wyprzedzania innowacji,
c.) postawa naśladowania (powielania),
d.) zachowania jednocześnie wymuszające i proaktywne.
4. Dotyczy konsekwencji innowacji i transferu technologii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz