Strategie cenowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie cenowe - omówienie  - strona 1 Strategie cenowe - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Strategie cenowe
Na rynku pod tym pojęciem rozumie się sposoby działania i myślenia, które podkreślają rolę i
znaczenie ceny na rynku. Wyróżniamy:
1.Damping-polega na akceptowaniu początkowych strat wynikających ze sprzedaży
produktów poniżej kosztów wytwarzania w celu zwiększenia sprzedaży bądź też
wprowadzania do sprzedaży nowego produktu. Aby wprowadzić na rynek nowy produkt i
szybko zwiększyć jego sprzedaż producenci decydują się w początkowym okresie sprzedaży
na poniesienie straty w nadziei, że rosnąca świadomość produktu a zatem i popyt oraz
zmniejszające się z czasem koszty produkcji umożliwią stopniowe osiąganie poziomu
opłacalności.
2.Strategia dominacji-polega na jednoczesnym obniżeniu ceny ślad ze spadkiem kosztów
produkcji uzyskanym dzięki zwiększeniu wartości produkcji. Ta strategia utrudnia wejście na
rynek nowym producentom, przedsiębiorstwom a nawet eliminuje z rynku słabszych
producentów. W dłuższym czasie dominacja pozwala na przejęcie inicjatywy na rynku.
Dominant cenowy decyduje o poziomie cen jego produktów, narzuca konkurentom. Jest
stosowana przez duże przedsiębiorstwa.
3. Strategia parasola cenowego- polega na tym, że przedsiębiorstwo, producent, zamiast
obniżać ceny wraz ze spadkiem kosztów produkcji utrzymuje przez pewien czas wysoki
poziom cen. Strategia ta pozwala przedsiębiorstwu szybciej odzyskać zainwestowane środki
pieniężne(kapitał).
4.Strategia przechwycenia części rynku-aby przechwycić część rynku, producent, firma może
zdecydować się w pewnym momencie na sprzedaż swoich wyrobów po cenach niższych niż
ceny konkurentów, czasami nawet poniżej kosztów własnych produkcji. Tę strategię, stosują
producenci, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji na rynku, ale zamierzają zwiększyć w
przyszłości swój procentowy udział na rynku.
5.Strategia porzucenia rynku-stosują ją producenci, firmy, które postanowiły wycofać się z
rynku, ale zamierzają zmaksymalizować rentowność, czyli tak ustalają ceny swoich wyrobów,
aby osiągnąć w danej chwili na rynku maksymalny zysk.
6.Strategia prestiżowa-polega na zebraniu w możliwie krótkim czasie maksymalnych zysków
dzięki ustaleniu możliwie najwyższej ceny na nowe produkty i oferowanie ich tym
kupującym, dla których ta cena nie stanowi bariery zakupu. U podstaw tkwi założenie, że na
rynku są kupujący skłonni zapłacić bardzo wysoką cenę, aby wyróżnić się spośród innych
kupujących.
7.Penetracja rynku polega na sprzedaży dużej ilości tanich produktów, a przychód ze
sprzedaży wyraża się masowością sprzedaży, a nie dotyczy jednostkowych produktów.
Istnieją 2 odmiany:
szybka-dotyczy promocji, agresywnej reklamy, na którą wydajemy znaczne środki oraz
wolna-zarówno zarówno promocję jak i reklamę ograniczamy do minimum.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz