Strategia organizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia organizacji - omówienie - strona 1 Strategia organizacji - omówienie - strona 2 Strategia organizacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA ORGANIZACJI
3 podejścia:
1. Interakcja organizacji i jej otoczenia: od zewn. do wewn
.- od otoczenia do organizacji, od wewn. do zewn.
- od organizacji (zasoby, kompetencje) do otocz.; bierzemy pod uwagę organizację
jako całość;
2. organizacyjne: z góry w dół (top down) i z dołu do góry (bottom up) - jak powstaje
strategia: od nacz. kierownictwa (formułuje podst. założenia, ukierunkowuje pracę nad strat.,
przekazywane są grupie studiów strat.);
zdecentralizowana -na dole pewien konsensus, przygotowanie rekomendacji, przekaz do
góry, do kierownictwa należy ocena i wybór polityczny;
podejścia komplementarne
2. mikro i makro funkcjonowanie strategii rozgraniczenie typów strategii: ogólna i
specyficzna, makroformułowanie- najpierw ogólna na poziomie całej organ. i
równolegle może być mikroformułowanie - dot. poszczególnych obszarów firmy (
str. specyf.). Można rozpocząć od mikro, wtedy od strategii specyf. dochodzimy do
ogólnej.
W użyciu są wszystkie 3, relacja między scenariuszami a strategiami: jeśli mamy różne
scenariusze, to reakcją na to, co może się stać w otocz. są strategie.
STRATEGIA - droga, po której się poruszamy, kurs, kierunek, kt. wyznaczamy;
do celów
trzeba wyznaczyć metodę ich osiągania, jeśli są krótkotermin.-str. krótkoterminowa; zbiór
rozwiązań problemów strat. przed którymi stoi firma.
Strategie działalności (produktowo-rynkowe) / dziedzinowe (kadry i edukacja, promocja
gosp.)
w zależn. od rodzaju firmy. Również: produkty i technologie; posunięcia wobec
konkurencji, budowanie siły konkurencyjnej
 str. konkurencji; wyznaczanie kierunków rozwoju
str. rozwoju; decyzje str., procesy decyzyjne, przyszłe zachowania strat.
 weryfikują powst. Strategii
str. ekspansji, stabilizacji, wycofywania się w zależn. kondycji firmy.
Opcje strategiczne zawsze trzeba się na coś nastawić, dokonując wyboru między różnymi
celami. Pola strategiczne koncentracja na jakichś dziedzinach.
Priorytety strat. jaki jest w obrębie pola najważniejszy kierunek
RODZAJE STRATEGII tylko część strategii dopuszczalna, są str. zadowalające, nie ma
optymalnych.
1. Str. rekomendowane,
2. normatywne,
3.czyste i mieszane ( rzeczywista-kombinacja str. czystych).
W każdej str. jest część jawna i ukryta, w zależności od tego komu ją pokazujemynie jest to
ta sama strategia w różnych postaciach
TYPY STRATEGII
1.Strategie ogólne i specyficzne
1. S. ogólne:
a.) wyczekiwania;
b.)str. ofensywna, ekspansji, liderowania, dominacji, inwestowania;
c.)str. walki konkur., uwalniania się od konkurencji, przejmowania konk., rozwoju zewn.;
d.)str. budowy siły konkur., ofensywnego porządkowania, redukcji słabości, rozwoju wewn.;
e.) str. wycofywania się: defensywne zaangażowanie, działanie obronne, dezinwestycje;
fazy cyklu życia org.: strategia zakładania organiz., przetrwania, wzrostu, stabilizacji,
redukcji.
f.) Strategie kombinowane zawierają elementy wszystkich strategii.
S. specyficzne
a) str. działalności, biznesowe
penetracja rynku
specjalizacja
rozwój ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz