strategia biznesu - działalność przedsiębiorstwa remontowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
strategia biznesu - działalność przedsiębiorstwa remontowego - strona 1 strategia biznesu - działalność przedsiębiorstwa remontowego - strona 2 strategia biznesu - działalność przedsiębiorstwa remontowego - strona 3

Fragment notatki:

Tematem tej pracy o objętości dwudziestu stron jest Strategia biznesu
zakładu usług remontowych branży metalowej. Praca została napisana w bardzo dobry sposób, dokładnie pokazując elementy rzeczywiście funkcjonującego przedsiębiorstwa z branży remontowej. Praca pozwala zrozumieć najważniejsze aspekty takiej firmy, a nawet być pewnego rodzaju rozeznaniem przed otworzeniem podobnej firmy przez siebie. W spisie treści znajdziemy takie elementy jak: Charakterystyka firmy, podstawowa działalność, struktura organizacyjna, system wynagrodzeń, analiza otoczenia, sytuacja makroekonomiczna i makrootoczenie, otoczenie bliższe, konkurencja, misja przedsiębiorstwa, czynniki warunkujące powodzenie misji, analiza strategiczna, problemy występujące w przedsiębiorstwie
Biznes plan – cele i zadania przedsiębiorstwa, model sfer działania – przepływy materiałowe i informacyjne, ogólny model danych modelowanie funkcji, hierarchia funkcji „Obsłuż wypłatę wynagrodzeń”, modelowanie procesów, przedstawienie rozwiązań problemów przdsiębiorstwa, opis zadania przedsiębiorstwa, podsumowanie.


Strategia biznesu
Zakładu Usług Remontowych Branży Metalowej
SPIS TREŚCI
I I
1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY
Zakład Usług Remontowych Branży Metalowej.
1.1. Podstawowa działalność
Podstawową działalnością firmy są usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń energetycznych, których głównym zleceniodawcą jest Elektrownia Rybnik, jak również inne elektrownie.
Firma działa w szczególności na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Wykonuje również usługi dla odbiorców indywidualnych - głównie remonty i instalacje sieci C.O. oraz drobne prace remontowe na zlecenie Urzędu Miasta.
1.2. Struktura organizacyjna
Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych (41 osób):
- spawacze - 10 osób - tokarze - 3 osoby
- monterzy urządzeń energetycznych - 19 osób
- instalatorzy - 3 osoby
- kierowcy - 2 osoby
- magazynierzy - 2 osoby
- kierownik warsztatu
- kierownik brygadzistów
Brygadziści - 4 osoby - monterzy urządzeń energetycznych
4 brygady - 13 osób - 6 spawaczy, 7 monterów
1 brygada samodzielna - 2 spawaczy, 7 monterów
pracownicy warsztatu - 6 osób - 3 tokarzy, 2 spawaczy, 1 monter
Na stanowiskach nierobotniczych (6 osób):
2 inżynierów, kierownik zakładu, księgowa, asystent, sekretarka.
1.3. System wynagrodzeń
Wysokość wynagrodzeń zależy od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji oraz stażu.
Zatrudnieni na pełny etat otrzymują płace zasadnicze wg stawki godzinowej wynikającej z umowy o pracę oraz dodatki i premie w zależności od wykonywanego zajęcia.
Dodatek za pracę w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy
100 % stawki godzinowej
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
Za pierwsze dwie godziny 50 %
Za kolejne 100 % stawki godzinowej
Premia uznaniowo - motywacyjna
20 - 50 % płacy zasadniczej
Wysokość premii ustalana jest przez prezesa i kierowników.
2. ANALIZA OTOCZENIA

(…)

… pomieszczenia należy zaadaptować inne pomieszczenie na drugą szatnię, co można uzyskać wynajmując od Elektrowni. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Do 6 miesięcy od rozpoczęcia remontu pomieszczenia
KOSZT REALIZACJI
Koszty z tytułu wynajmu, remontu i wyposażenia nowej szatni
CZAS ZWROTU NAKŁADÓW
12 miesięcy
ŚRODKI SPRZĘTOWE
Komputer, drukarka, telefon
ŚRODKI MATERIAŁOWE
Druki, faktury
ŚRODKI KADROWE
2 osoby
NR PROBLEMU…

zarządzanie w oparciu o mocne strony
5. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Niedostatecznie duża szatnia - w związku ze wzrastającym zatrudnieniem konieczne jest powiększenie szatni i zwiększenie ilości pryszniców.
Zbyt mała powierzchnia magazynów - brak miejsca na składowanie materiałów o dużych rozmiarach (np. rury, blachy walcowane)
Brak oddzielnego warsztatu spawalniczego - dotychczasowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz