Strącanie osadu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strącanie osadu - wykład - strona 1 Strącanie osadu - wykład - strona 2 Strącanie osadu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dlaczego osad prażymy, a nie jedynie suszymy?    Wytrącony  osad  ( postać  strącenia )  w  wielu  przypadkach  różni  się  od  osadu,  który  poddajemy  ważeniu ( postać ważenia)  i w oparciu o który dokonujemy obliczeń zawartości jonu oznaczanego w  roztworze badanym.  Prażenie osadu ma na celu doprowadzenie 90 do postaci o ustalonym składziestechiometrycznym.    Po zważeniu osadu konieczne jest obliczenie zawartości składnika oznaczanego w analizie  Przykład:  Oznaczamy magnez w postaci MG2P2O7  Zakładamy, że masa zważonego osadu wynosi  m(Mg 2P207) =  625,4 mg   Warunki oznaczenia:    Kraśny roztwór soli magnezowych,    Odczynnik strącajmy - fosforan dwuamonowy lub dwusodowy    Dodatkowo - nadmiar amoniaku    W czasie strącania zachodzi następująca reakcja:     Mg 2++ NH 4 + +HPO 4 2- + 6H 20 → MgNH4PO4 • 6H20 ♦ H +  W trakcie prażenia ortofosforan magnezowo - amonowy przechodzi  w  pirofosforanmagnezowy:    2MgNH4P04∙6H20 → Mg2P207+2NH3↑+ 13H2O↑    1mol Mg2P2O7 → 2mol Mg 2+            mMg2+= F Mg 2+ + Mg 2P2O7   ∙ mMg 2P2O7        gdzie:    FMg 2+/ Mg 2P2O7   to tzw.mnożnik analityczny (zwany także faktorem  chemicznym)     Mnożnik analityczny stosunek masy atomowej pierwiastka      W ogólnym przypadku wzór na obliczenie masy oznaczanego składnika (m x)  przyjmuje postać:                                 mx = M M ∙  o = F∙ m  gdzie:  mx= masa oznaczanego składnika   Mx= masa molowa oznaczanego składnika   mo = masa osadu po prażeniu   M0 = masa molowa osadu po prażeniu      Zawartość procentową oznaczanego składnika w badanej próbce o znanej  masie  możemy obliczyć ze  wzoru:                                  p%=   ∙ ∙100     gdzie  mo - masa zważonego osadu  F - mnożnik analityczny  Mp - odważka  analizowanej substancji              Jon oznaczony  Reakcja zachodząca  podczas strącania  (postać strącenia)  Warunki strącenia  Reakcja zachodząca  podczas prażenia   (postać ważenia)  Warunki  prażenia  SO4 2  Ba 2+ + SO 4 2 →BaSO 4 ↓  Roztwór zawierający jony SO 4 2  zakwaszamy HCl  Odczynnik strącający BaCl 2   Roztwór badany – ogrzany do  wrzenia   ( przyspiesza to starzenie osadu)  BaCl2 powinien być dodawany  stosunkowo szybko ( zapobiega  to współstrącaniu BaCl 2) osad  przemywamy gorącą wodą w  celu usunięcia jonów Cl      BaSO4 jest stabilny do  temp. Około 1400̊ C 

(…)


Osad nie rozp, a
jedynie w temp.120̊C
CaCOH2O↓→ CaO↓+ CO↑+
CO↑ + H2O↑
Osad wypala się w
temp. 900̊ C
-------
Osad nie wymaga
prażenia, a
jedyniewymarzania w
temp. 110 ̊ C.
Wstępne utlenienie jonów Fe2+
do jonów Fe3+
Odczynnik strącający NH3∙H2O
Strącenie prowadzi się w
obecności soli amonowych
(unikamy tworzenia się zolu)
strącenie prowadzimy na gorąco
( sprzyja to koagulacji osadu)
Osad przemywamy…

niehigroskopijny).
Prażenie musi
odbywać się w
Wstępne utlenienie jonów Fe2+ warunkach
do jonów Fe3+ utleniających. W
Odczynnik strącający NH3∙H2O temp. powyżej 1200̊C
Strącenie prowadzi się w Fe2O3 może
obecności soli amonowych przechodzić w Fe3O4
(unikamy tworzenia się zolu) Spalanie należy
strącenie prowadzimy na gorąco prowadzić wolno przy
( sprzyja to koagulacji osadu) dobrym dostępie
Osad przemywamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz