Stosunki wiatrowe w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki wiatrowe w Polsce - strona 1

Fragment notatki:


Ki erunkowo prędkościowa róża wiatru - BORUCINO (1981-2000) „Obserwowane kierunki wiatru w Polsce na ogół nawiązują do kierunku przepływu mas powietrza , tylko w stosunkowo niewielkim stopniu rzeźba terenu modyfikuje kierunek wiatru. Najczęściej zjawisko to występuje w skali lokalnej na obszarach górskich. Wyraźną przewagę nad Polską wykazują wiatry ze sektora zachodniego, szczególnie wyraźna jest ta przewaga w zachodniej i środkowej części kraju. Wiatry notowane z kierunków SW, W i NW stanowią 40-55% wszystkich obserwacji. Mniejszy jest udział ze sektora wschodniego, waha się on od 15 do 30%, a wiatry południowe notowane są częściej niż północne. Udział wiatrów z poszczególnych sektorów nie jest jednakowy w ciągu całego roku. Latem obserwuje się wyraźną przewagę wiatrów z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Jesienią notuje się wzrost frekwencji wiatrów z kierunku S i SE. W zimie przeważają wiatry południowo-zachodnie, przy jednocześnie zwiększonej częstości występowania wiatrów ze sektora wschodniego. Wiosną i jesienią zwraca uwagę zwiększona frekwencja wiatrów północnych, szczególnie w północnej części Polski. Na obszarach górskich dominują wiatry południowe, szczególnie często są notowane w chłodnej porze roku. W ciepłej porze roku do stosunkowo częstych należą wiatry ze sektora północnego.”(A. Woś) Komentarz do kierunkowo- prędkościowej róży wiatrów Borucino (1981-2000) Dominującymi wiatrami w Borucinie są wiatry wiejące z kierunku południowego-zachodu i z południa, ich udział wynosi odpowiednio 28,3% i 24,2%. W odróżnieniu do całego obszaru Polski i dominujących na nim wiatrów, czyli wiatrów zachodnich, najrzadszymi wiatrami występującymi w Borucinie w latach 1981-2000 są wiatry wiejące z zachodu, północnego- zachodu i wschodu. Odnośnie klas prędkości wiatru najczęściej odnotowano wiatry wiejące od 2 do 5 m/s, stanowią one 36,3% wszystkich, do często występujących można również zaliczyć wiatry z klasy 0-2 m/s, udział ich wynosi 33,7%. Zatem w Borucinie najczęściej występują wiatry słabe i łagodne. Udział wiatrów powyżej 10 m/s jest znikomy, wynosi zaledwie 2,2% wszystkich.
Bibliografia:
Woś, Alojzy.”Klimat Polski”.Wyd.PWN.1999.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz