Stosunek teorii do badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek teorii do badań - strona 1

Fragment notatki:

Teoria - konstrukt symboliczny, wyjaśniający związki miedzy zjawiskami Stosunek teorii do badań : - teoria jest punktem wyjścia badań, a badania służą do jej sprawdzenia w rzeczywistości empirycznej. Obrazuje to relacja :
TEORIA → BADANIA → TEORIA
- badacz, mając jedynie intuicje teoretyczne, projektuje badania, by z rezultacie zbudować na ich podstawie teorię. Obrazuje to relacja :
INTUICJE → BADANIA → TEORIA
Weryfikacja teorii odniesionych do populacji występuje tylko w przypadku wyjaśnień nomotetycznych, więc badań ilościowych. Budowanie teorii ma miejsce zarówno w przypadku wyjaśnień nomotetycznych, jak i idiograficznych, a więc badan ilościowych i jakościowych. W pierwszym przypadku powstaje teoria odniesiona do populacji, w drugim ugruntowana w danych. Cele badań naukowych: a) wyjaśnienia dotyczące teorii → typ badan teoretycznych ( celem jest budowanie teorii edukacji o zasięgu odniesionym do populacji oraz ich sprawdzanie/ udoskonalanie):
- badania eksploracyjne (budowanie teorii) - badania weryfikacyjne (sprawdzanie teorii) b) wyjaśnienia dotyczące praktyki → typ badań praktycznych (nie służą rozwojowi nauki, lecz rozwojowi praktyki edukacyjnej) :
- badania diagnostyczne (rozpoznanie i opisanie określonego stanu rzeczy, który jest odczuwany przez praktyków jako trudność , przeszkoda w efektywnym funkcjonowaniu; badanie takie może być kierowane pytaniem, badania mają doprowadzić do identyfikacji przyczyn i opisania mechanizmów ich działania. Rzetelna diagnoza może dostarczyć także informacji ważnych w projektowaniu zmian funkcjonowania jakiegoś ogniwa edukacji. Po wprowadzeniu zmian przydają się kolejne badania.) - badania oceniające/ ewaluacyjne (mogą dużo powiedzieć o skuteczności wprowadzonych zmian, oceniają rezultaty jakie przynoszą działania)
- badania w działaniu (są prowadzone przez uczestników praktyk edukacyjnych : nauczycieli, pedagogów, psychologów edukacyjnych. Wyniki ich badan nie maja znaczenia naukowego. Ich celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu, czy udoskonalenie systemu działania. Możemy wyróżnić :
* badania reaktywne (jeśli pojawia się jakiś problem, np. w szkole, badacze symulują go w wybranej klasie i stopniowo wprowadzają różne typy interwencji, za każdym razem rejestrując reakcje uczniów. Robią to tak długo, aż wybiorą najlepszy z punktu widzenia oczekiwań wychowawczych typ interwencji. Jego miarą jest stopień uzyskanej - w efekcie symulacji - zgodności zachowania uczniów z zachowaniem oczekiwanym.)
* badania niereaktywne ( nie wywiera się wpływu na osoby badane, prowadzi się obserwacje, na ich podstawie formułuje się diagnozę (opis stanu rzeczy), potem układa się plan naprawczy, następnie wprowadza go w Zycie i na końcu ocenia (mierzy efekty)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz