Statystyka z demografią

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka z demografią - strona 1 Statystyka z demografią - strona 2 Statystyka z demografią - strona 3

Fragment notatki:

STATYSTYKA Z DEMOGRAFIĄ WYKŁAD 1 - 21.02.12 1. Sprawy organizacyjne: Podręcznik - „Statystyka” Mieczysław Sobczyk.
„0”- test (na ostatnich albo przed ostatnich zajęciach)
Egzamin - tylko to, co na wykładzie, test.
2. Statystyka to: Zestawienie liczbowe prezentowane w sposób uporządkowany stanowiące precyzyjne, (bo liczbowe) źródło informacji o stanach i procesach społecznych, gospodarczych, politycznych itp. - np. rocznik statystyczny (podstawowe wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego) - NIE interesu je nas ta definicja Nauka zajmująca się metodami badania zjawisk masowych - TAK interesuje nas Czyli: Miesięczny dochód, powierzchnia mieszkania, stan zdrowia rodziny Kowalskich - NIE dobry przedmiot badań statystycznych Dochody pracowników, warunki mieszkaniowe młodych małżeństw, stan zdrowia polskiego społeczeństwa - TAK dobry przedmiot badań statystycznych 3. Zastosowanie statystyki - skuteczne i precyzyjne narzędzie ilościowego opisu i analiza zjawisk w naukach przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.
4. Podstawowe pojęcia statystyki: *Cechy statystyczne: Cechy stałe: Charakterystyka zbiorowości (cechy zbiorowości): -rzeczowa (co?)
-przestrzenna (gdzie?)
-czasowa (kiedy?)
NIE podlega badaniu statystycznemu .
Np. zapasy węgla przy kopalniach w Polsce w dn. 30.13.2011.
Cechy zmienne: Właściwości , którymi różnią się poszczególne jednostki statystyczne. TAK podlegają badaniu statystycznemu. Np. Różnice wartości opałowej (kaloryczność) lub w stopniu zawartości domieszek z poprzedniego przykładu.
Cechy Jakościowe (Niemierzalne): Są to cechy, których nie można zmienić tzn. wyrazić liczbowo. Np. Pochodzenie społeczne, płeć, kolor włosów, wykształcenie, zawód, stan cywilny itp.
Cechy Ilościowe (Mierzalne): Cechy te można wyrazić liczbowo w określonych jednostkach miary. Np. Waga -kg, Odległość czy Wzrost - m/cm/km, wiek - lata, zarobek - zł, liczebność - sztuki itp.
Cechy Zmienne skokowe: Wartości tych zmiennych mogą się wyrażać jedynie liczbami zmieniającymi się skokami bez wartości pośrednich. Np. Liczba studentów w grupie, liczba izb w mieszkaniu, miesięczne dochody, itp.
Cechy Zmienne ciągłe: Mogą przyjmować każdą wartość z określonego przedziału liczbowego. Np. wiek, wzrost, itp.
UWAGA! Podział Cech ilościowych (mierzalnych) na Zmienne skokowe i Zmienne ciągłe w praktyce nie zawsze jest ostry (jednoznaczny).


(…)

… znane.
ZADANIE 1 Dane: Średnia liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie X:
1989r - 5000 osób
1999r - 8200 osób
Szukane: Średnia liczba w 1992r (interpolacyjne) oraz w 2000r (ekstrapolacyjne).
(Wykorzystujemy funkcję liniową, tam zakładamy proporcjonalność rozkładu wartości cechy w czasie. Stała zmienna wartości cechy w każdej jednostce czasu).
1992 - 5960 osób
2000 - 8520 osób
ZADANIE 2
Dane: Liczba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz