Statystyka - podstawowe wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka  - podstawowe wzory - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: średnia arytmetyczna, częstość, dominanta, granica przedziału, mediana, kwantyl, liczebność, wariancja, współczynnik zmienności, odchylenie ćwiartkowe, mierniki asymetrii, współczynnik asymetrii, Pearson, współczynnik asymetrii Yulla Kendalla, wariancja resztowa, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności, współczynnik determinacji, indeks Laspeyresa, zespołowy indeks wartości, indeks cen Paaschego, równości indeksowe, współczynnik korelacji Pearsona, analiza regresji, współczynnik determinacji, współczynnik korelacji rang, współczynnik Czuprowa.

Statystyka wzory
Średnia statystyczna - suma wszystkich składników
N - liczebność składników
Wi = częstość względna po * 100% otrzymamy udział w % n­i­ - dana liczba ni n - suma wszystkich ni
Skni = wynik Skni­ + ni
Skwi = D = Xmax ni wartość najczęstsza - występuje tam gdzie jest najwięcej ni­ wtedy gdy nie ma przedziału.
Dominanta w równych przedziałach:
D = xd + Xd - dolna granica przedziału z dominantą
nd - liczebność przedziału z dominantą
nd-1 - liczebność przedziału poprzedzającego przedział z dominantą
nd+1 - liczebność przedziału po przedziale z dominantą
Xd - długość przedziału z dominantą
gi = - gęstość liczebności - długość przedziału (gdy przedziały są nierówne)
D = xd + Mediana Me = = X np. 0,50*N = X……. - Znaleźć najbliższą liczbę w Skni
Q0,25 - kwantyl 1
Q0,75 - kwantyl 3
Me == +
Q - kwantyl
Xβ - dolna granica przedziału z kwantylem
B*N - numer obserwacji który jest kwantylem
F* - skumulowana liczebność Skni w przedziale poprzedzającym przedział z kwantylem.
Nβ - liczebność ni przedziału z kwantylem
- długość przedziału z kwantylem
Gdy nie na przedziałów
Wariancja S2 = S = Odchylenie standardowe
WZ = współczynnik zmienności ale Jeżeli wynik z Wz zawiera się między:
(0%-20%) - zróżnicowanie słabe
(20%-40%) - zróżnicowanie przeciętne
(40%-60%) - zróżnicowanie wysokie
powyżej 60% - zróżnicowanie wysokie
- środek (średnia) wybranego przedziału
Gdy są liczby
S2 = Wz = ale Gdy przedziały są równe
S2 = Wz = ale Gdy przedziały są nierówne
Odchylenie ćwiartkowe
Q = Wz = Me == +
Mierniki asymetrii:
Współczynnik asymetrii Pirsona AP = Współczynnik asymetrii Yulla Kendalla AS­ = Wykład
Yt = a1t + a0
Q1 = a0 = Wariancja resztowa
Odchylenie standardowe reszt:
Współczynnik zmienności
Współczynnik zgoności


(…)

…:
Współczynnik korelacji RANG:
Czy między powierzchnią, a ceną zachodzi zależność? x - powierzchnia y - cena
Vx - rosnąca kolejność wg x
Współczynnik Czuprowa: gdzie k- liczba wyróżnionych
1-α - poziom ufności (bliskie 0)
uα - wartość, wielkość odczytana z tablic rozkładu normalnego.
tα - wartość, wielkość odczytana z tablic rozkładu w wierszu n - 1 i w kolumnie α
1- α
uα 0,90
1,64
0,95
1,96
0,99
2,58…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz