Statystyka matematyczna - lista poleceń 2

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna - lista poleceń 2 - strona 1

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna Lista poleceń 2: histogramy 1. Dane   przestawiają   płeć   uczestników   pewnego   badania.   Narysuj   histogram  przedstawiający liczbę kobiet i mężczyzn w grupie badawczej. 2. Dane przedstawiają kolor oczu uczestników pewnego badania. Narysuj histogram  przedstawiający odsetek osób z danym kolorem oczu wśród badanej grupy. 3. Dane   przedstawiają   liczbę   dzieci   w   rodzinach   w   pewnej   miejscowości.   Narysuj  histogram   przedstawiający   liczbę   dzieci   w   rodzinie.   Połącz   w   jedną   kategorię  rodziny z liczbą dzieci cztery i więcej i ponownie narysuj histogram. 4. Dane przedstawiają poparcie dla partii politycznych w pewnym sondażu. Narysuj  histogram przedstawiający odsetek osób popierających daną partię. Połącz w jedną  kategorię partie, które nie weszłyby do Sejmu, i ponownie narysuj histogram, tak  aby partie były uporządkowane od największego poparcia do najmniejszego. 5. Dane przedstawiają ilość przepracowanych godzin w ciągu ostatnich trzech miesięcy  przez   pracowników   pewnego   szpitala   z   uwzględnieniem   płci.   Narysuj   histogram  czasu pracy z podziałem na płeć, wyznaczając następujące przedziały dla czasu  pracy: do 249 godzin, między 250 i 299 godzin, między 300 i 349 godzin, 350 i więcej  godzin. 6. Wykonaj to samo polecenie co w poprzednim zadaniu, ale zdefiniuj przedziały dla  czasu  jako: 0-49 godzin, 50-99 godzin,  100-149 godzin,  150-199 godzin, 200-249  godzin, 250-299 godzin, 300-349 godzin, 350-399 godzin i 400-450 godzin. 7. Dane przedstawiają długości jaj pewnego gatunku kukułki, żyjącego w Ameryce  Północnej.   Narysuj   histogram   przedstawiający   rozkład   tej   wielkości,   przyjmując  długość przedziałów jako 1 i wybrany przez siebie punkt początkowy (lewy koniec  skrajnego lewego przedziału). 8. Dane przedstawiają wzrost studentów w cm w pewnej grupie z uwzględnieniem płci.  Narysuj histogram, obrazujący te dane, przyjmując podział na przedziały równej  długości, samodzielnie dobierając ich długość. 9. Zilustruj na histogramach pozostałe dane, jakie znajdują się w pliku do ćwiczeń.  Sam dobierz najkorzystniejszy sposób ich przedstawienia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz