Statystyka - ćwiczenia 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - ćwiczenia 3 - strona 1

Fragment notatki:

Badanie związku cech Zadanie 1. Z populacji robotników pewnego przedsiębiorstwa wylosowano niezależnie 400 osób i zbadano ich wydajność pracy mierzoną w szt./godz. w zależności od stażu pracy
Staż pracy
Wydajność pracy
Ogółem
0 - 4
4 - 8
8 - 12
10 - 18
18 - 26
26 - 34
36
16
-
76
176
48
-
20
28
112
212
76
Ogółem
52
300
48
400
Zbadać, czy wydajność pracy w badanym przedsiębiorstwie jest związana ze stażem pracy?
Zadanie 2. Badano zależność między paleniem tytoniu a zachorowalnością na raka. Poniższa tabela zawiera zestawienie otrzymanych wyników
Palenie tytoniu
Zachorowalność
Ogółem
Chory
Zdrowy
Pali
240
10
250
Nie pali
80
50
130
Ogółem
320
60
380
Ocenić, czy zależność, o której mowa jest statystycznie istotna?
Zadanie 3. Zaobserwowane w 250 rodzinach liczebności dotyczące zawodów ojca i syna przedstawia tabela poniżej.
Zawód ojca
Zawód syna
Nauczyciel
Lekarz
Ekonomista
Nauczyciel
Lekarz
Ekonomista
30
20
10
15
40
10
45
10
70
Czy w badanych rodzinach istnieje związek między zawodem ojca i syna? Czy związek ten jest statystycznie istotny? Co to oznacza?
Zadanie 4 . W celu ustalenia zależności między liczbą braków a wielkością produkcji części zamiennych (w tys. szt.) zbadano 15 losowo wybranych zakładów produkcyjnych wytwarzających takie części. Wyniki badania były następujące:
Produkcja
2,0
1,0
0,8
1,2
3,0
1,6
1,0
2,0
1,8
2,2
2,4
2,1
2,9
1,9
2,0
Liczba braków
17
10
6
10
22
12
13
15
15
18
20
14
20
18
16
Wykorzystując współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wypowiedzieć się na temat siły oraz statystycznej istotności badanego związku. Zadanie 5. Na podstawie danych z zadania 4. zbudować klasyczny model regresji liniowej opisujący badaną zależność. Dokonać weryfikacji tego modelu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz