Starożytność - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytność - omówienie  - strona 1 Starożytność - omówienie  - strona 2 Starożytność - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Franciszek Gołembski - Historia filozofii 1 1. FILOZOFOWIE STAROŻYTNI
I. FILOZOFIA PRZEDSOKRATEJSKA
1) PITAGORAS
Twórca szkoły pitagorejskiej
„Psyche” - dusza, podstawą twierdzeń, jej oczyszczenie prowadzi na wyższy poziom i do wiedzy
Człowiek ma podwójną naturę (dusza i ciało)
Cielesność nie jest potępiona, ale ciało to więzienie dla duszy
Dusza wchodzi w różne układy z ciałem, żyje w różnych ciałach (reinkarnacja)
Duszę można oprzeć na liczbie, liczba jest istotą wszechrzeczy, wszystko da się wyrazić w liczbach
Liczby posiadają realny byt
Człowiek jest zależny od losu - stąd brak współczucia
To co materialne jest pochodnym duchowości
2) DEMOKRYT
Atomista
Materia składa się z atomów, które są niepodzielne
Atomy wchodzą w związki i to od tych związków zależy w jakiej postaci coś się pojawi
Atomy są w próżni
poznanie zmysłowe jest złudne, to umysł potrafi dostrzec prawdę
Bogowie istnieją ale są zmysłowo niepostrzegalni
Duszą jest z atomów najgładszych i nie jest postrzegalna zmysłowo
etyczne jest to co racjonalne
realizm etyczny odrywa się od pierwiastka religijnego
II. FILOZOFIA POSOKRATEJSKA
3) SOKRATES
Otworzył nowy rozdział w historii filozofii
Powiedział: „wiem, że nic nie wiem”
Wiedza nie jest czymś stałym, nie ma charakteru absolutnego
Należy dążyć to tego by wiedzieć
Podkreślanie względności
Rozwinął dialektykę, dochodzenie do prawdy czyli do cnoty (dobro najwyższe, cnota - „alete”)
Metoda elenktyczna - sprawdzanie i zbijanie twierdzeń rozmówcy poprzez wyprowadzanie z nich konsekwencji doprowadzających w końcu do tezy absurdalnej lub sprzecznej z twierdzeniem pierwotnym
Metoda maieutyczna - polega na dopomożeniu uczniowi w uświadomieniu sobie prawdy, którą już posiada, poprzez umiejętne stawianie pytań; Wg. Sokratesa tylko ludzie brzemienni posiadali wrodzone intuicje o wiedzy.
Cnotą jest wiedza
4) PLATON


(…)

…: mądrość, męstwo i powściągliwość, które pozwalały osiągnąć sprawiedliwość.
Dusza posiadała pełną wiedzę w świecie idei, tak więc uczenie się w świecie realnym to tylko „przypominanie” sobie tego co dusza wiedziała wcześniej
Dialektyka, nauka z nauczycielem, stawianie tez i antytez jest dobrym sposobem uczenia się
5) ARYSTOTELES
Stworzył opozycyjny do Platona system filozoficzny
Jako pierwszy wyszedł…
…...
...a także nie zabierać głosu w żadnej sprawie - aphasia
„Praktykowanie” epoche - prowadzi do ataraksji - spokoju
Najważniejsze są zagadnienia etyczne
Celem życia ludzkiego jest osiągnięcie szczęścia rozumianego jako spokój i niewrażliwość na troski
Ponieważ źródłem niepokoju są przekonania, należy wyzbyć się ich jak i wszelkich twierdzeń
Tylko jednostka wybitna może wyzbyć się przekonać jak i wszelkich twierdzeń…
… do wyszczególnienia jej własności i powstania rozróżnienia: Jednia - własności
Jednia kontempluje samą siebie i emanuje z siebie hierarchicznie kolejne szczeble bytu - hipostazy
Teoria hipostazy: 1) Z Jedni wyłania się pierwsza hipostaza - Umysł, który można interpretować zarówno jako Boga jak i jako Logos, który w akcie samopoznania zwraca się ku sobie, ujmuje i odróżnia siebie jako to, co poznaje (podmiot poznania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz