Stanowienie prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowienie prawa - omówienie - strona 1 Stanowienie prawa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

POWSTAWANIE, TWORZENIE PRAWA.
Historycznie rzecz biorąc, wyróżniamy następujące sposoby powstawania prawa:
Stanowienie
Zwyczaj
Precedens
Umowa
Doktryna prawnicza (opinie uczonych)
Ad. 1 Stanowienie prawa polega na tym, że kompetentne (upoważnione przez prawo) organy państwowe wydają akty prawotwórcze.
W sferze wykonawstwa prawo jest tworzone również przez organy administracji rządowej jak również przez organy samorządu terytorialnego.
Stanowienie jest podstawowym sposobem tworzenia prawa.
Rezultatem stanowienia prawa są tzw. systemy prawa stanowionego (ustawowego). Dominują w europie ( wyjątek - Wielka Brytania), krajach Ameryki Południowej.
Cechy charakterystyczne systemu prawa stanowionego:
Priorytet ustawy
Normy prawne mają charakter generalny i abstrakcyjny Oparte są na hierarchii aktów prawotwórczych Występuje oddzielenie stanowienia prawa od stosowania
Prawo samo reguluje sposób swojego powstawania
Duża rola kodeksów ( ustawa, która w sposób możliwie wyczerpujący reguluje daną dziedzinę stosunków społecznych). W Polsce nie jest skodyfikowane prawo administracyjne materialne.
W systemach tych duża rolę odgrywa podział na prawo publiczne i prawo prywatne
Ad. 2 Jest pierwotną formą powstawania prawa, wyprzedzającą prawo stanowione.
Ad. 3
Jest to konkretne rozstrzygnięcie w danej sprawie przez organ stosujący prawo, które stanowi wzór dla rozstrzygania spraw podobnych.
Ze względu na organ dokonujący rozstrzygnięcia wyróżniamy precedensy:
Sądowe
Administracyjne
Parlamentarne
Precedensy konstytucyjne (tworzące prawo)
Precedensy deklaratoryjne ( potwierdzające)
Ojczyzną prawa precedensowego jest Anglia.
Cechy charakterystyczne prawa precedensowego:
W systemach tych nie ma rozdziału między tworzeniem a stosowaniem prawa
Prawo ma charakter kazuistyczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz