Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” - strona 1 Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” - strona 2

Fragment notatki:

Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” 10 marca Ossowski Stanisław (1897-1963), polski metodolog nauk społecznych, teoretyk kultury, socjolog . Profesor uniwersytetów w Łodzi i Warszawie. Studiował w Warszawie, Wilnie i na Sorbonie. Przed wojną adiunkt przy katedrze socjologii na UW . Uczestnik wojny obronnej Polski 1939.
Od października 1941 zamieszkał w Warszawie i podjął działalność konspiracyjną. 1941-1944 wykładał socjologię w konspiracyjnym UW. 1945 powołany do komisji organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, objął katedrę teorii kultury. 1947 przeniesiony na UW, objął katedrę socjologii.
1949 uczestniczył w kongresie założycielskim Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA). 1957 zorganizował Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 1959 wybrany na wiceprezesa ISA.
Główne dzieła: U podstaw estetyki (1933), Nauka o nauce (1935), Więź społeczna i dziedzictwo krwi (1939), O osobliwościach nauk społecznych (1962).
władza ekonomiczna - władza wynikająca z zajmowanej pozycji ekonomicznej, posiada ją ten, kto:
rozporządza typem dóbr bardziej nadających się do wymiany w danym środowisku
rozprowadza większą ilość dóbr przeznaczonych na wymianę, czyli towaru
ma pozycję bliższą monopolisty
poza niektórymi przypadkami o pozycji decyduje ilość posiadanych pieniędzy, które są najszerzej akceptowanym i rozpowszechnionym towarem wymiennym
władza ekonomiczna jednostki jest tym większa, im większą liczbę transakcji może ta jednostka przeprowadzić - wraz z bogactwem wzrasta wtedy nie tylko intensywność władzy ekonomiczne, ale i jej zasięg
najbardziej doniosłą formą władzy ekonomicznej jest posiadanie środków produkcji Barbeuf - „władza dyktująca barbarzyńskie prawo kapitałów'
Marks - władza oparta na stosunkach produkcji, charakteryzująca system kapitalistyczny
Bryce - „because he has something to give which others are glad to receive”
schemat podziału na klasy ze względu na uprzywilejowanie i władzę polityczną grupa rządząca , w której rękach jest aparat państwowy - jej władza ekonomiczna może być skromna, jeśli cała organizacja produkcji przekazana jest klasie uprzywilejowanej; posługuje się trzema kategoriami władzy
środki przemocy
środki ekonomiczne
ideologia
grupy uprzywilejowane - klasa posiadaczy środków produkcji i kategorie osobników, które osiągają wysoki udział w dochodzie społecznym inną drogą niż poprzez posiadanie środków produkcji
klasy pośrednie klasy upośledzone - klasy nie posiadające środków produkcji, a przynajmniej nie posiadające ich w dostatecznej mierze, aby mogły pretendować do przeciętnego udziału w dochodzie społecznym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz