Stanisław Ossowski "Dychotomiczne wizje struktury klasowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanisław Ossowski Stanisław Ossowski Stanisław Ossowski

Fragment notatki:

Stanisław Ossowski „Dychotomiczne wizje struktury klasowej” (w) „O strukturze społecznej” 10 grudnia Ossowski Stanisław (1897-1963), polski metodolog nauk społecznych, teoretyk kultury, socjolog . Profesor uniwersytetów w Łodzi i Warszawie. Studiował w Warszawie, Wilnie i na Sorbonie. Przed wojną adiunkt przy katedrze socjologii na UW . Uczestnik wojny obronnej Polski 1939.
Od października 1941 zamieszkał w Warszawie i podjął działalność konspiracyjną. 1941-1944 wykładał socjologię w konspiracyjnym UW. 1945 powołany do komisji organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, objął katedrę teorii kultury. 1947 przeniesiony na UW, objął katedrę socjologii.
1949 uczestniczył w kongresie założycielskim Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA). 1957 zorganizował Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 1959 wybrany na wiceprezesa ISA.
Główne dzieła: U podstaw estetyki (1933), Nauka o nauce (1935), Więź społeczna i dziedzictwo krwi (1939), O osobliwościach nauk społecznych (1962).
struktura społeczna (wg Ossowskieg) - system stosunków, który daje się sprowadzić do trzech kategorii: stosunków zależności wzajemnych wynikających ze społecznego podziału pracy i funkcji, stosunków zależności jednostronnych wynikających z grupowych przywilejów i upośledzeń oraz stosunków hierarchii i gradacji pojęcie struktury społecznej jako układu pionowego wyraża się w stratyfikacyjnym dychotomicznym ujęciu: podział społeczeństwa na warstwy wyższe i niższe mitologiczne i historyczne odniesienia „wyższości” i „niższości” metafora przestrzenna nabiera sensu dosłownego w kwestii topografii nieba i piekła aspekty dychotomii społecznej: rządzący i rządzeni bogaci i biedni ci, na których się pracuje i ci, co pracują dwa pierwsze uznaje się za podstawowe, trzecie niejako za ich efekt kojarzenie bogactwa z władzą uprawnia do dwojakiej interpretacji dychotomicznej struktury społecznej: prymat władzy - bogaci są bogaci, ponieważ rządzą („Posiadanie władzy jest źródłem bogactw”) prymat bogactwa - rządzący rządzą, bo są bogaci trzeci aspekt, niejako półuprawniony - cudza praca może być traktowana jako wynik stosunków władzy lub stosunków posiadania pszczoły i trutnie (porównanie antagonistycznych grup przez Saint-Simona) klasy (wg Lenina) - grupy, z których jedna ma możność przywłaszczania sobie pracy dzięki temu, że zajmują one różne miejsca w określonym układzie gospodarstwa społecznego przyczyną eksploatacji i wyzysku jest koncentracja środków produkcji w rękach kapitalistów (wg Barbeuf'a) zależność między stosunkami posiadania i eksploatacją nie jest jednostronna - bogactwo lub przemoc fizyczna stanowi źródło eksploatacji; gdy jednak proces eksploatacji jest już w toku, wyzysk mas pracujących staje się przyczyną dalszego narastania bogactw w rękach wyzyskiwaczy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz