Stadia rozwoju klimatyzacji kopalń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stadia rozwoju klimatyzacji kopalń - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Stadia klimatyzacji kopalń
(wg A. Czaplińskiego)
Wprowadzenie
Proces klimatyzacji kopalni przechodzi zasadniczo przez trzy stadia. W pierwszym stadium kli­matyzacji stosuje się niestacjonarne ziębiarki bezpośredniego działania (chłodzące freonem). Ziębiarki te znajdują się najczęściej w przodku wyrobisk korytarzowych lub przed wlotem powietrza do wyrobisk ścianowych. Ciepło odprowadzone jest wodą bezpośrednio do ścieku w wyrobisku lub za pośrednictwem wyparnych chłodnic wody do prądu zużytego powietrza. W pierwszym stadium klimatyzacji zapotrzebowanie na moc chłodniczą w kopalni na ogół nie przekracza 2 MW.
W przypadku gdy poza przodkiem występuje więcej miejsc, w których przekroczone są dopuszczalne temperatury powietrza, stosuje się stacjonarne agregaty pośredniego działania (chłodzące wodą) o stosunkowo dużej mocy jednostkowej w układzie zdecentralizowanym (drugie stadium klimatyzacji). Moc chłodnicza poszczególnych agregatów rozdzielana jest przez instalowanie chłodnic powietrza w miejsca gdzie warunki tego wymagają. Ciepło z wyrobisk odprowadzone jest wodą za pośrednictwem zespołu wyparnych chłodnic wody do prądu powietrza zużytego lub za pośredni­ctwem płytowych wymienników ciepła do komory pomp. Zapotrzebowanie na moc chłodniczą w drugim stadium klimatyzacji zawiera się od 2 MW do 6 MW.
Jeśli zapotrzebowanie na moc chłodniczą przekracza 6 MW, kopalnia wkracza w trzecie sta­dium klimatyzacji tj. w klimatyzację centralną. Jest to połączenie agregatów, pracujących dotychczas w układzie zdecentralizowanym, w jeden system, który za pomocą sieci izolowanych rurociągów dostarcza zimną wodę do urządzeń chłodzących powietrze w całej kopalni. Ciepło z wyrobisk odprowadzone jest wodą do reduktora ciśnienia (zwykle jest to rurowy wymiennik ciepła albo trójkomorowy podajnik rurowy). Stąd rurociągiem szybowym za pośrednictwem powierzchniowych wież chłodniczych, ciepło oddawane jest do powietrza atmos­ferycznego. W przypadku niezbyt głębokich kopalni agregaty chłodzące wodę wyposaża się w skraplacze, których rurki wytrzymują ciśnienie słupa wody w rurociągu szybowym. W ten sposób unika się instalacji obiegu wody z reduktorem ciśnienia.
1 Pierwsze stadium - Klimatyzacja lokalna
W pierwszym stadium klimatyzacji kopalni stosuje się niestacjonarne urządzenia chłodnicze, których moc jednostkowa nie przekracza 300 kW. Są to dwuczęściowe agregaty chłodzące powietrze bezpośrednio freonem. Urządzenia te podwieszane są najczęściej na szynie kolejki i przemieszczane wraz z postępem wyrobiska.
Ziębiarkę stanowią dwa agregaty, tj. zespół maszynowy wraz ze skraplaczem oraz parowacz bezpośredniego działania. Dla zamknięcia obiegu freonu łączącego te dwa agregaty stosuje się opancerzone przewody giętkie.


(…)

… są najczęściej na szynie kolejki i przemieszczane wraz z postępem wyrobiska.
Ziębiarkę stanowią dwa agregaty, tj. zespół maszynowy wraz ze skraplaczem oraz parowacz bezpośredniego działania. Dla zamknięcia obiegu freonu łączącego te dwa agregaty stosuje się opancerzone przewody giętkie.
Dostające się do parownika ziębiarki ciepło z wyrobiska zostaje przez sprężarkę pod­niesione do wyższego poziomu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz